Wesele na Urzeczu i wsparcie OSP

0
259

Do połowy września mieszkańcy mogą zdecydować, które z 33 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

W tym roku mieszkańcy Konstancina-Jeziorny zgłosili do UMiG w wyznaczonym terminie 49 projektów. Dwa z nich zostały odrzucone ze względów formalnych, a po ocenie merytorycznej komisja zakwalifikowała do głosowania 33 projekty, w tym 11 typu inwestycyjno-remontowego i 22 określone jako „pozostałe”, czyli tzw. projekty miękkie: zajęcia, kursy, szkolenia, imprezy itp. Po uwzględnieniu korekt w kosztorysach, zadania wyceniono łącznie na 1,25 mln złotych, z czego 561 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i blisko 689 tys. zł na pozostałe. Wśród projektów, które podlegać będą głosowaniu, znalazło się kilka dotyczących zakupu sprzętu dla różnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz modernizacji placów zabaw. Na liście projektów „pozostałych” mamy ponownie znane już z ubiegłych lat zajęcia artystyczne czy koncerty. Jednym z najciekawszych i najdroższych projektów jest zaś rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu. Z wartej blisko 50 tys. złotych inscenizacji miałby również powstać film.

Mieszkańcy na wybrane projekty (po jednym z obu kategorii) mogą głosować elektronicznie na stronie internetowej www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy. Zgodnie z zapisami regulaminu, aby projekt w ogóle miał szanse na realizację, musi osiągnąć minimum 100 głosów w przypadku projektów inwestycyjno-remontowych i 50 w przypadku „pozostałych”. Lista projektów przyjętych do realizacji ma zostać ogłoszona do 27 września.