Ukraińscy partnerzy

Nowym miastem partnerskim gminy Góra Kalwaria zostanie ukraiński Szarogród.

Pod koniec września Rada Miejska Góry Kalwarii podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z Radą Miasta Szarogród w obwodzie winnickim na Ukrainie. Jej celem będzie rozwijanie wzajemnych kontaktów w zakresie realizacji wspólnych działań turystycznych i edukacyjnych, w tym również wymiana młodzieżowa.
Co wiemy o nowym mieście partnerskim? Szarogród znajduje się na wschodnim Podolu, około 50 kilometrów od granicy z Mołdawią. Został założony w XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego, w czasach swojej świetności był jednym z najważniejszych grodów i ośrodków handlowych Podola. Obecnie żyje tam około 7 tysięcy osób, to małe i ciche miasteczko. Do najważniejszych zabytków można zaliczyć: ruiny zamku, synagogę i sztetl (dużą część mieszkańców stanowili Żydzi), monaster św. Mikołaja, podziemia, a także kościół św. Floriana, niemal identyczny jak ten przy ul. Księdza Sajny w Górze Kalwarii.