Ukłon w stronę rowerzystów

Budowa tras i ścieżek rowerowych to istotna pozycja w planach budżetowych Góry Kalwarii na 2017 rok.
Dochody gminy zostały oszacowane na 115,5 mln złotych. Wzrost o 20 mln złotych w stosunku do roku ubiegłego wiąże się z programem „500+”, który gminy realizują w imieniu państwa i takiej wysokości środki powinny do miejskiej kasy wpłynąć. Projekt budżetu zakłada nadwyżkę w wysokości 2 milionów złotych.
Na wydatki inwestycyjne gmina zamierza przeznaczyć niespełna 13,3 mln złotych. Największe planowane na 2017 rok zadania to modernizacja budynku komunalnego przy ul. Ks. Sajny 7 za 1,4 mln złotych. Kolejne spore wydatki to budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku (1,1 mln zł) oraz rozbudowa szkoły w Baniosze (1 mln zł). Gmina zamierza też zakończyć budowę nowych przedszkoli. Na ten cel w Baniosze zamierza wydać 850 tys. złotych, a na przedszkole integracyjne w Górze Kalwarii 500 tys. złotych.
Ponad 2,2 miliona złotych pochłoną budowy i przebudowy dróg. Największe środki zostały przeznaczone na przebudowy ulic Wierzbowskiego (500 tys. zł) i Brzozowej (420 tys. zł) w Górze Kalwarii oraz ul. Długiej w Baniosze (300 tys. zł). W planach jest też utworzenie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk, na które to zadanie gmina w 2017 roku zamierza wydać 100 tys. złotych. Kolejna duża inwestycja to budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii. Zadanie to ma kosztować 800 tys. złotych.
Gmina zamierza też inwestować w miejsca związane z wypoczynkiem i uprawianiem sportu. Aż milion złotych Ratusz chce przeznaczyć na budowę tras rowerowych na terenie gminy. Rozbudowane zostaną niektóre siłownie terenowe czy place zabaw. Jedną z większych inwestycji jest budowa Street Work Out w Solcu za blisko 40 tys. złotych. Na rewaloryzację źródełka św. Antoniego z kolei gmina chce przeznaczyć 330 tysięcy złotych.
Czy w projekcie nastąpią jeszcze jakieś zmiany, zanim rada gminy go uchwali, przekonamy się niebawem. Sesja budżetowa planowana jest 20 grudnia.