Trzy pasy za 2 lata?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji program przebudowy ulicy Puławskiej. Do 2020 r. mają powstać trzy pasy na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki.

 

30 kwietnia Minister Infrastruktury poinformował, że zatwierdził do realizacji 13 programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznym koszcie 190 mln zł. Programy będą realizowane w 9 województwach.

Jednym z zatwierdzonych zadań jest przebudowa DK79 czyli ulicy Puławskiej na odcinku od ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Syrenki.

– W ramach zadania poszerzone zostaną jezdnie do 3 pasów ruchu. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, przebudowany zostanie system oświetlenia drogowego oraz system odwodnienia drogi oraz usunięta kolizja z istniejącą infrastrukturą podziemną – informuje ministerstwo infrastruktury.

Realizacja robót jest przewidziana na lata 2019-2020.

Odcinek od ul. Syrenki do skrzyżowania z Okulickiego został natomiast wpisany w inne zadanie, czyli rozbudowę DK79 na odcinku od ulicy Syrenki do początku obwodnicy Góry Kalwarii. Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji, który obejmuje wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów na tym odcinku.

– W ramach zadania planowana jest budowa dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego, budowa obiektów inżynierskich, skrzyżowań, sieci dróg dojazdowych i odcinków dróg gminnych, budowa oświetlenia drogowego, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz systemu odwodnienia drogi – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Prace przygotowawcze mają potrwać do 2020 r.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama