Tężnia nie zaginie

Władze powiatu piaseczyńskiego będą dążyć do przekazania tężni solankowej na rzecz gminy.
W ubiegłym miesiącu pisaliśmy o obawach radnych oraz mieszkańców naszego powiatu dotyczących przyszłości tężni solankowej znajdującej się w sercu Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. i wyprzedażą kilku nieruchomości pojawiły się głosy, iż tężnia może zostać zlikwidowana, co wiązałoby się z możliwą utratą uzdrowiskowego charakteru gminy. Mimo zapewnień prezesa spółki, że nie jest planowana likwidacja działalności tężni, radni postanowili zainterweniować. Swoje interpelacje w tej sprawie złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny Andrzej Cieślawski (do burmistrza Kazimierza Jańczuka) oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Sergiusz Muszyński, który wystąpił z interpelacją do Starosty Powiatu Piaseczyńskiego.
W odpowiedzi z dnia 28 marca Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski poinformował, iż aktualnie tężnia jest wydzierżawiona do 31 maja bieżącego roku, a sytuacja ekonomiczna spółki nie ma wpływu na trwałość umowy, chyba że dzierżawca nie będzie regulować zobowiązań w terminie – wtedy umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Interes Skarbu Państwa jest więc dostatecznie zabezpieczony, jednakże władze powiatu piaseczyńskiego podejmą działania mające na celu przekazanie tężni na rzecz gminy.
– Niemniej mając na uwadze zarówno ewentualne ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną Spółki, jak też konieczność wypracowania perspektywicznego zarządu tą nieruchomością, uzgodniłem, co do zasady, z burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna, że słusznym i racjonalnym posunięciem będzie przekazanie nieruchomości na rzecz lub w zarząd gminy. W najbliższym czasie planuję doprecyzowanie warunków, na jakich nastąpi ewentualne przekazanie, po wygaśnięciu umowy z Uzdrowiskiem Konstancin-Zdrój S.A. – odpowiedział radnemu Muszyńskiemu Wojciech Ołdakowski.
Pozostaje jeszcze problem niezależny od planowanego zawarcia umowy z gminą – zapewnienie eksploatacji tężni. Źródło poboru solanki znajduje się na terenie nieruchomości należącej do Uzdrowiska.
– Tak więc sprawa wydaje się skomplikowana i wymagająca przyjęcia rozwiązania, w które włączy się aktywnie sama gmina, jak też władze spółki, i do takiego rozwiązania będę dążył, prosząc o aktywne włączenie się w jego wypracowanie radnych wchodzących w skład rady powiatu i gminy, wybranych przez mieszkańców Konstancina – dodał starosta.