Teleopieka dla seniorów

0
104

W Piasecznie startuje pilotażowy program teleopieki nad osobami starszymi. Seniorzy mogą liczyć na pomoc w nagłych wypadkach, a jednocześnie być osobami samodzielnymi.

Program teleopieki to inicjatywa mazowieckiego samorządu. Jest skierowany do osób starszych, które chciałyby i mogą pozostawać nadal samodzielne, ale ze względu na wiek i stan zdrowia warto zapewnić im większe poczucie bezpieczeństwa. Pilotażem objętych zostanie 560 seniorów z 27 mazowieckich gmin. Jedną z nich jest Piaseczno.

– Z usług teleopieki w naszej gminie skorzysta około 30 seniorów. Chcielibyśmy wybrać te osoby, które faktycznie potrzebują tego typu wsparcia, więc będziemy je wybierać wspólnie z naszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Piaseczyńską Radą Seniorów – zapowiada wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Teleopieka to system przywoławczy, działający przez 24 h na dobę w domu podopiecznego. Osoby, które zgłoszą się do programu, zostaną wyposażone w urządzenie w formie breloka lub opaski wyposażone w przycisk SOS. W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia (np. upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia) naciśnięcie przycisku zapewni bezpośrednie połączenie z centrum alarmowym w trybie głośnomówiącym. Operator zdecyduje, jaką interwencję podjąć w danym wypadku.

Opaska umożliwia kontakt z centrum operacyjnym. Rejestruje też ewentualny upadek jej użytkownika.

Pilotaż potrwa dwa lata. W 2020 roku będzie dotowany z budżetu województwa mazowieckiego, później gminy będą go kontynuować na własny koszt.

 Tworzenie takich systemów na terenie gmin jest tańsze niż opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej. A przede wszystkim daje starszym osobom poczucie godnego, ale i bezpiecznego życia w zaciszu domowym – mówi Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

W środę 04 marca w Piasecznie odbyło się szkolenie dla seniorów, w którym przybliżono zainteresowanym jak działa system teleopieki.