Przy ulicy Rybie mogą pojawić się budynki wielorodzinne.

Mieszkańcy nie powinni bać się informowania policji o zakłóceniach porządku w gminie.

Zabezpieczenie placu budowy przy ul. Jarząbka w Piasecznie jest potencjalnym zagrożeniem dla pieszych, ale i robotników.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama