Szukają rodziny

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Powiat Piaseczyński poszukuje rodziny, która zgodziłaby się pełnić rolę pogotowia rodzinnego. Poruszająca reklama na ten temat wzbudziła spore zainteresowanie.

 

O temacie zrobiło się głośno, kiedy powiat opublikował film, zachęcający do stworzenia bezpiecznego miejsca dla dzieci, które w nagłych sytuacjach muszą zostać zabrane z domu rodzinnego. Profesjonalna reklama społeczna powstała dzięki współpracy Biura Promocji ze studiem filmowym OTO Film. Choć koszt liczącego niespełna półtorej minuty filmu oszacowano na około 20 tys. zł, powiat zapłacił za niego zaledwie 4 tys. zł.

– Udało się to dzięki prywatnym kontaktom pracownika biura Wojciecha Zmysłowskiego – przyznaje Magdalena Markuszewska. – Zgodzili się na produkcję filmu o charakterze społecznym za minimalne pieniądze, niezbędne dla jego realizacji – wyjaśnia.

Swoich głosów filmowi użyczyli bezpłatnie znani aktorzy – Katarzyna Herman i Łukasz Nowicki.

Wyrwane z rodzinnego domu

Reklama o dużym ładunku emocjonalnym ma za zadanie zwrócić uwagę na problem, z którym powiat boryka się od lat, czyli brak tzw. pogotowia opiekuńczego.

– Mamy rodziny zastępcze tradycyjne, które przejmują na stałe opiekę nad dziećmi. To zazwyczaj członkowie dalszej rodziny, czy dorosłe rodzeństwo nieletnich – wyjaśnia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Wojnarowska. Z tzw. pieczą zastępczą o charakterze bardziej interwencyjnym sytuacja wygląda znacznie gorzej. Do takiej rodziny dziecko może trafić z różnych powodów. Począwszy od tak oczywistych, jak zaniedbywanie w rażący sposób obowiązków rodzicielskich np. z powodu nałogów czy przemoc po nagłe sytuacje kryzysowe. Takim przypadkiem może być ciężka choroba, wypadek czy śmierć opiekuna. Pieczy zastępczej potrzebują też dzieci osób bezdomnych czy trafiających do zakładu karnego bądź aresztu. Optymalnym miejscem dla dziecka w tak trudnej sytuacji byłby ciepły dom i ludzie, którzy zapewnią mu nie tylko schronienie, ale też wsparcie.

– Zadanie nie jest łatwe – przyznaje Wojnarowska. – Trzeba mieć świadomość, że dziecko trafia do nas z trudnym doświadczeniem i na dokładkę być przygotowanym na rozstanie się z nim w każdej chwili – podkreśla. Potencjalni kandydaci muszą przejść odpowiednią procedurę kwalifikacyjną i szkolenie. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w oparciu o sytuację osobistą, rodzinną i majątkową oraz badania psychologiczno-pedagogiczne, kandydaci trafiają na szkolenie. Jest ono bezpłatne i trwa około trzech miesięcy.

Radzą sobie, jak mogą

Klaudia Wojnarowska przyznaje, że interwencji nie brakuje. Jak sobie radzą w sytuacji kiedy w całym powiecie nie ma ani jednej rodziny pełniącej rolę pogotowia opiekuńczego?

– W przypadku niemowląt korzystamy z pomocy Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Dzieci starsze, nastoletnie, trafiają do domów dzieci w Pęcherach, choć to nie jest optymalne rozwiązanie. Najgorzej sytuacja wygląda z małymi dziećmi, te bowiem nie powinny trafić do Pęcher, choć czasami nie mamy wyjścia i po wyczerpaniu innych możliwości, czyli skorzystania z pomocy rodziny zastępczej z terenu innego powiatu, powierzamy dziecko opiekunom w Pęcherach – przyznaje.

Obecnie na terenie powiatu piaseczyńskiego funkcjonują cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze: trzy typu socjalizacyjnego oraz jedna typu interwencyjnego. Są to domy dzieci z siedzibą w Pęcherach. W chwili obecnej w powiecie piaseczyńskim objętych opieką pieczy zastępczej jest blisko 200 podopiecznych.

– Idealnie byłoby, gdyby w powiecie była choć jedna rodzina zastępcza w tak zwanym pogotowiu, czyli oczekująca na dziecko i gotowa przyjąć je w każdym momencie, w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki – mówi wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. Do takiej rodziny dziecko trafia do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej, jednak nie dłużej niż na okres 4 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy.

Dyrektor PCPR przyznaje, że opublikowana na początku stycznia reklama zaowocowała już wstępnym zainteresowaniem tematem kilku osób. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście dzięki reklamie uda się znaleźć odpowiednich kandydatów do tej trudnej, ale bardzo potrzebnej roli. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. 22 756 62 44, 22 756 61 98, e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama