Szkoła w Zamieniu etapami

0
2623

Nowa szkoła w Zamieniu miała być gotowa na początku tego roku, ale budowa została przedłużona do roku 2021. Władze gminy zapewniają jednak, że placówka przyjmie pierwszych uczniów już od najbliższego roku szkolnego.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w połowie 2018 roku, budowa szkoły w Zamieniu miała się zakończyć na początku 2020 r. Budynek stoi już od jakiegoś czasu, tym bardziej zaskakująca była zawarta w uchwale budżetowej na rok 2020 zmiana polegająca na przedłużeniu realizacji zadania do 2021 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przesunięto na ten cel na rok przyszły 8,9 mln złotych z całej kwoty 38,3 mln złotych, które samorząd wyda na budowę nowej szkoły. Zastępca wójta Mirosław Wilusz wyjaśnił nam, że opóźnienie ma związek z problemami, które dotyczyły instalacji gazowej i de facto budowa ma się zakończyć z zaledwie kilkumiesięcznym opóźnieniem. W tej sytuacji jednak konieczne było etapowanie prac. W pierwszym etapie, do 20 sierpnia, ma być gotowych 8 sal lekcyjnych, kuchnia ze stołówką i hala sportowa. W drugim powstanie kolejnych 21 sal dydaktycznych. Władze gminy zapewniają, że w trakcie roku szkolnego prowadzone będą już tylko prace wykończeniowe, które nie będą uciążliwe dla uczniów.

– Od września 2020 r. chcielibyśmy uruchomić klasy 1-4, a w pełnym wymiarze szkoła zacznie działać w roku 2021 – wyjaśnił Wilusz. Podkreślił też, że dla Gminy i tak znalezienie kadry dla nowej placówki będzie bardzo trudnym zadaniem. Pod koniec grudnia zapewnił, że niebawem radni przystąpią do prac nad ustaleniem nowej rejonizacji dla szkół. Wszak poza nową szkołą w Zamieniu rozbudowuje się również szkoła w Nowej Iwicznej.

Uchwała w sprawie ustalenia nowej sieci szkół obejmującej tę w Zamieniu i określającej nową rejonizację jeszcze nie została podjęta. Tymczasem 2 marca w Lesznowoli rozpoczęła się rekrutacja do szkół, którą powinno poprzedzić podjęcie tej uchwały. Podczas sesji Rady Gminy 27 lutego podjęto uchwałę w sprawie likwidacji znajdującej się w Zgorzale filii szkoły w Mysiadle. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały wszyscy uczniowie z filii w Zgorzale mają zostać przeniesieni do szkoły w Zamieniu. Niewykluczone więc, że rekrutacja ograniczy się do przeniesienia tych uczniów.

– W Zgorzale zostaną klasy zerowe, żeby ten obiekt nie stał pusty – poinformował na sesji Sekretarz Gminy Jan Wysokiński.

Aneks z wykonawcą w sprawie przedłużenia umowy na budowę został podpisany 20 grudnia 2019 roku – w dniu przyjęcia uchwały budżetowej. Nie ma w nim mowy o jakichkolwiek karach związanych z opóźnieniem w realizacji zadania. Cała budowa ma się zakończyć do 31 maja 2021 roku.