Sypnęli groszem

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Radni dołożyli blisko pół miliona złotych na przebudowę ulicy Żytniej w Piasecznie.

 

Jak pisaliśmy już w styczniu, zabezpieczone na inwestycję środki w wysokości poniżej 2 mln złotych od razu wydawały się niewystarczające. I rzeczywiście, przetargowe oferty opiewały na 6,6 mln zł.

– Kwota nie tylko przekracza zabezpieczone w budżecie środki, ale też dwukrotnie kosztorys inwestorski – wyjaśnił wówczas Naczelnik Wydziału Transportu i Infrastruktury Włodzimierz Rasiński. Postanowiono podzielić zadanie na dwie części: budowę nowego odcinka drogi między ulicami Jana Pawła II a Nadarzyńską, oraz przebudowę istniejącego odcinka ulicy. Priorytetem jest oczywiście nowa część, bo ta droga ma skomunikować budowaną szkołę. Na ogłoszony w nowej wersji przetarg odpowiedziało jedno przedsiębiorstwo. Za wykonanie pierwszego etapu oczekuje 4,7 mln złotych, a za drugi 2,1 mln zł. W tej sytuacji burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na tę inwestycję. Radni zgodzili się dołożyć 4,95 mln złotych na budowę i przebudowę ul. Żytniej. Oferta jest dopiero sprawdzana; jeśli spełni wszystkie warunki, nie będzie konieczności ogłaszania kolejnego przetargu. To nie tylko pozwoli oszczędzić czas, ale też uniknąć sytuacji, w której kolejny przetarg zakończy się znacznie wyższymi ofertami albo zupełnym ich brakiem.

Pierwotnie termin zakończenia prac przewidywany był na koniec sierpnia, a uzyskanie niezbędnych pozwoleń do końca października. Niewykluczone jednak, że w związku z przedłużającym się okresem postępowania przetargowego terminy ulegną wydłużeniu.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama