Światła do poprawki

0
340

Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Żytniej nie spełnia wymogów prawa. Czy zostanie poprawiona przed rozpoczęciem roku szkolnego?

Wybudowane jesienią ubiegłego roku skrzyżowanie na razie nie zostało uruchomione. Ruch odbywa się tak jak dotychczas, z uwzględnieniem znaków drogowych. Sygnalizacja miałaby zacząć działać, kiedy budynek Centrum Edukacyjno-Multimedialnego zostanie oddany do użytku, najpóźniej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Problem w tym, że sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Żytniej nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r., dotyczącego znaków i sygnałów drogowych. Przepisy te bowiem jasno mówią, że stosując sygnalizację na skrzyżowaniu, należy nią objąć wszystkie grupy uczestników ruchu i wszystkie jego strumienie. Tymczasem sygnalizacja obejmuje tylko ruch dla ulicy Jana Pawła II. Dlaczego? Gmina tłumaczy, że sygnalizacja powstała ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Wykonała ją gmina Piaseczno przy przebudowie ulicy Żytniej. Projekt zaś zatwierdzało starostwo. Odpowiedzialności za to, że powstała organizacja ruchu niespełniająca norm prawnych, nie przyjmują ani naczelnik Wydziału Transportu i Infrastruktury Urzędu Gminy Włodzimierz Rasiński, ani starosta Ksawery Gut. Najchętniej odpowiedzialnością za nieznajomość przepisów obciążyliby projektantów. Ci jednak jak wiadomo projekt uzgadniają z zamawiającym (czyli gminą), a starostwo z kolei zatwierdza organizację ruchu. Jest to tym bardziej zastanawiające, że to nie pierwsze na terenie gminy skrzyżowanie, na którym taki „błąd” się pojawił.

– Będziemy wzywać gminę do dostosowania skrzyżowania do wymogów prawa – zapowiada starosta Ksawery Gut. Włodzimierz Rasiński informuje z kolei, że cała instalacja elektryczna dla tego skrzyżowania jest przygotowana do podłączenia nowych sygnalizatorów. Niemniej jednak wykonanie poprawek wymaga stworzenia nowego projektu, jego zatwierdzenia, znalezienia wykonawcy, a przede wszystkim zabezpieczenia na to zadanie środków w budżecie. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało pół roku. Pozostaje mieć nadzieję, że urzędnicy staną na wysokości zadania i zmienią organizację ruchu na zgodną z przepisami.