Sumariusz na urodziny

0
325

Z okaji 590. rocznicy nadania praw miejskich wydano streszczenie najważniejszych aktów i dokumentów miejskich opracowanych w 1803 roku.

Historyczne wydawnictwo na urodziny miasta przygotował dr Włodzimierz Bagieński, historyk, autor książek o Piasecznie i jeden z jego honorowych obywateli. Publikacja nosi nazwę „Sumariusz praw, przywilejów i potwierdzeń od Najjaśniejszych Książąt Mazowieckich o od Najjaśniejszych Królów Polskich, Miastu i Cechowi Szewskiemu nadanych”. Joachim Nałęcz Ginalski opracował to streszczenie najważniejszych aktów i dokumentów miejskich około 1803 roku. Ręcznie napisany oryginał „Sumariusza” jest w posiadaniu Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie.

– Pan Bagieński przepisał treść, uwspółcześniając język, aby był dziś bardziej zrozumiały, opatrzył wydawnictwo wstępem i przypisami – wyjaśnia Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Kultury Gminy Piaseczno, które jest wydawcą tej publikacji. – Każdy, kto przyszedł 5 listopada na uroczystość urodzinową miasta, mógł otrzymać bezpłatnie egzemplarz. Teraz wydawnictwo dostępne jest w bibliotekach. Można też pobrać je w wersji elektronicznej ze strony Urzędu Gminy.