Strażackie święto

4 maja uważany jest za dzień śmierci św. Floriana, patrona strażaków. Tego dnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Ochotnicza Straż Pożarna to formacja niezwykła, o czym na co dzień nie pamiętamy. Do jej istnienia po prostu przywykliśmy. Jest to organizacja społeczna tworzona przez ochotników. Ma statut, którym zapisano cały szereg zadań. Do najważniejszych należy prowadzenie działalności mającej zapobiegać pożarom oraz udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń.


Pożary są prawdziwym utrapieniem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa gminy Konstancin-Jeziorna. W okresie jesienno-zimowym często dochodzi do pożarów budynków mieszkalnych, zaś wraz z wiosną zaczyna się horror związany z wypalaniem traw.
Zabudowa drewniana i duża ilość pustostanów na terenie miasta sprzyjają pożarom. Tylko w tym roku doszło już do kilku poważnych zdarzeń. 26 stycznia przy ul. Mickiewicza w płomieniach stanął drewniany dach komunalnej willi zamieszkałej przez 23 lokatorów, a trzy miesiące później pożar wybuchł w kilkusetmetrowej, opuszczonej willi przy ul. Grodzkiej. 1 maja z kolei jednostkę z Jeziorny wezwano do pożaru w piwnicy bloku przy ul. Wilanowskiej.
Corocznie powraca problem wypalania łąk i nieużytków. Zagrażają one nie tylko ekosystemowi, ale i samemu człowiekowi, ze względu na sąsiedztwo dróg i domostw. Pod względem ilości tego typu pożarów powiat piaseczyński należy do najniebezpieczniejszych w województwie. Rekordzistą są Gassy, ale płonęły już w tym roku pola i łąki m.in. w Bielawie, Baniosze, Oborach, Dębówce, Orzeszynie, Borowinie. W samym mieście gaszono łąki na terenie Mirkowa, Jeziorny, Grapy oraz w pobliżu Jeziorki. Nie pomagają apele, akcje społeczne i liczne argumenty – najczęściej te pożary to celowe podpalenia. Często winni są też właściciele gruntów, którzy je zaniedbują i nie koszą traw. Karane jest jedynie podpalanie – do 5 000 zł grzywny oraz od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Nadzór nad ich działalnością jest jednym z zadań statutowych gminy. Trzy jednostki – w Konstancinie-Jeziornie, Bielawie i Kawęczynku są wprowadzone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe jednostki OSP mieszczą się w Skolimowie, Słomczynie, Cieciszewie, Czernidłach, Opaczy i Gassach. Czynną służbę pełni w nich łącznie 120 strażaków. Warto podkreślić, że przy OSP Skolimów działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która co prawda nie bierze udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP, ale uczestnicząc w rozmaitych zajęciach, zdobywa bezcenne umiejętności z zakresu profilaktyki zagrożeń, czynności gaśniczych, pomocy przedmedycznej i wielu, wielu innych. Zaprasza ona do swoich szeregów młodych mieszkańców Konstancina.
Większość jednostek OSP jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na bezpieczeństwo i skuteczność akcji prowadzonych z udziałem jednostek OSP decydujący wpływ mają dwie sprawy. Pierwszy warunek to dobre wyszkolenie strażaków, wynikające z udziału w kursach i szkoleniach, a także w różnego rodzaju zawodach sportowo-pożarniczych. Organizacją tego typu działań zajmują się komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z którą OSP ściśle współpracują. Nie mniejsze znaczenie odgrywa wyposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt, czyli wozy strażackie (samochody pożarnicze) i sprzęt ratowniczy, co z kolei jest zadaniem lokalnych władz.
W celu utrzymania sprzętu gaśniczego w możliwie najlepszej formie UMiG Konstancin-Jeziorna zakupił w ostatnich latach nowe wozy gaśnicze. Pod koniec grudnia 2012 do OSP Jeziorna trafił Renault Midlum 300.14 Dxi. Nowy pojazd został w całości zaprojektowany i zbudowany pod kątem potrzeb strażaków z Jeziorny. Pod koniec listopada ubiegłego roku nowy samochód, z podwoziem marki Scania i napędem 6×6, otrzymała OSP w Bielawie.
Nie tylko sprzęt, ale też warunki lokalowe są ważne dla właściwego funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina zaplanowała gruntowną przebudowę remizy OSP w Opaczy. Konieczne jest wykonanie termomodernizacji obiektu, wymiana okien i drzwi oraz podłączenie nowej instalacji grzewczej. Do przetargu na wykonanie modernizacji stanęły trzy firmy i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.
10 maja w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie będziemy świętować Dzień Strażaka. Spod Starej Papierni o godz. 14.00 wyruszy parada orkiestr dętych. 90-lecie istnienia będzie świętowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieciszewa, która otrzyma nowy sztandar. Zasłużonym strażakom OSP Cieciszew zostaną wręczone odznaczenia.
Ewa Mróz