Sprzedajesz? Pamiętaj o podatku!

181

Sprzedając dom lub nieruchomość, musisz pamiętać o podatku PIT-39. Jakie nieruchomości podlegają opodatkowaniu? I kiedy możesz skorzystać z ulgi?

 

Jeżeli sprzedajemy nieruchomość, np. mieszkanie, musimy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

– Zbycie nieruchomości opodatkowane jest 19-procentowym podatkiem ryczałtowym. To wysoka stawka, bo przy sprzedaży domu o wartości 400 tys. zł (jeśli nie wykażemy kosztów np. jego zakupu), podatek wyniesie aż 76 tys. zł – informuje portal Business Insider Polska.

PIT-39 składają osoby prywatne, które zarobiły na sprzedaży lub zamianie nieruchomości, kupionej czy wybudowanej w latach 2012-2017.

– PIT płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie –informuje Ministerstwo Finansów. – Okres 5 lat liczy się od końca roku podatkowego, w którym zbywana nieruchomość została nabyta.

Oznacza to, że na PIT-39 rozliczamy przychód tylko z tych nieruchomości, które zostały przez nas nabyte lub wybudowane w latach 2012-2017, czyli przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto, minęło 5 lat. W związku z tym w zeznaniu za rok 2017 nie uwzględniamy sprzedaży, która miała miejsce w roku 2011 i wcześniej.

Kiedy możemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

– Na rozliczenie sprzedaży nieruchomości mamy dwa lata (od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż). Jeśli w tym czasie uzyskany przychód przeznaczyliśmy na własne cele mieszkaniowe, dochód ze sprzedaży jest zwolniony z opodatkowania – podaje portal Business Insider Polska. – Jeśli na własne cele mieszkaniowe przeznaczyliśmy tylko część uzyskanego przychodu, zwolnieniu od podatku podlega tylko część kwoty: dochód wolny od podatku = dochód ze sprzedaży x wydatki na zakup nowego lokum / przychód ze sprzedaży.

Formularz PIT-39 musimy złożyć do 30 kwietnia 2018 r.