Śmietnik na cmentarzu

59

Kontenery, z których wysypują się śmieci, budzą niesmak osób odwiedzających cmentarz w Słomczynie.

Przed bramą główną Cmentarza Parafialnego w Słomczynie stoją kontenery na śmieci. Mimo to na tyłach nekropolii, nieopodal zabytkowej kaplicy Rodziny Potulickich i głównej alei, można znaleźć dwa kolejne. Bywalcy cmentarza twierdzą, że te ostatnie nie były opróżniane od dawna. Śmieci rzeczywiście wysypują się poza obręb pojemników i nie wyglądają na świeże. O interwencję w tej sprawie radna Izabela Skonecka poprosiła burmistrza Kazimierza Jańczuka podczas ostatniej sesji rady gminy. Przekonywała, że jej zdaniem śmieci nie były usuwane co najmniej od kwietnia.

– Uprzątnięcie terenu leży w gestii jego zarządcy, a tym jest parafia w Słomczynie – zwrócił uwagę Jańczuk. – Ja mogę tylko zwrócić się do straży miejskiej z prośbą o interwencję, co oczywiście zrobię w dniu jutrzejszym – zapowiedział w środę 5 września. W parafii św. Zygmunta w Słomczynie dowiedzieliśmy się, że zadanie informowania o potrzebie opróżnienia śmietnika spoczywa na grabarzach. Oczywiście informację taką może do kancelarii parafialnej przekazać każdy odwiedzający cmentarz. Wówczas księża zamawiają firmę zajmującą się odbiorem odpadów. Oficjalnie jednak nikt nie chciał się wypowiedzieć o celowości ulokowania kontenerów na cmentarzu oraz ich stanu. Umocowany do tego ksiądz proboszcz Jacek Dzikowski jest bowiem nieobecny do 19 października.