Seniorzy pytają

0
228

Na podstawie badań powstało specjalne opracowanie, diagnozujące problemy zdrowotne seniorów w gminie.

 

Gminna Rada Seniorów w Górze Kalwarii postanowiła przeprowadzić ankietę dotyczącą problemów zdrowotnych, z którymi borykają się mieszkańcy powyżej 60 roku życia. Pomysłodawcą akcji był sekretarz GRS Ryszard Lutomirski. Na pytania odpowiedziało łącznie 330 osób, na początku listopada w ratuszu zaprezentowano wyniki ankiety. Jak mówił Ryszard Lutomirski, żadna rada seniorów na Mazowszu nie przeprowadziła wcześniej takiego badania. Diagnoza problemów zdrowotnych seniorów w Górze Kalwarii liczy ponad 30 stron.

W gminie Góra Kalwaria mieszka około 6 tysięcy seniorów, co stanowi 1/4 całkowitej liczby mieszkańców. Ich problemy, trudności, które ich dotykają, nadal nie są do końca znane.

Brak wyczerpującego dokumentu

– Jedną z dziedzin życia seniorów, którą w pierwszej kolejności zajęła się Gminna Rada Seniorów w Górze Kalwarii, było zdrowie starszych mieszkańców. Członkowie Rady, którzy bezpośrednio zajęli się tym tematem, nie znaleźli w gminie żadnego dokumentu, który obrazowo przedstawiałby rzeczywisty stan problemów zdrowia i opieki medycznej, z której korzystają seniorzy z Góry Kalwarii. Stąd zrodził się pomysł zwrócenia się bezpośrednio do starszych mieszkańców gminy z pytaniami i w ten sposób opracowania lokalnej diagnozy. Jako metodę zbierania informacji zastosowano ankietyzację. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są ważnym elementem wiedzy o sytuacji w gminie dla włodarzy oraz służb medycznych i pomocy społecznej – pisze we wstępie Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii Elżbieta Banasiak.

– Jesteśmy jako Rada Seniorów pełni nadziei, że wiedza zawarta w tym opracowaniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w starszym wieku – dodaje.

Pieniądze na wykup leków

Wedle wyników można obliczyć, że połowa seniorów przypuszczalnie wydaje na leki miesięcznie od 5 do 20% swojej emerytury. Wśród chorób najbardziej powszechne są choroby związane z układem krwionośnym oraz choroby układu kostno-stawowego i reumatyczne. Cieszy, że wśród tej grupy wiekowej praktycznie nie występują problemy alkoholowe.

We wnioskach znalazł się między innymi pomysł zorganizowania pomocy finansowej grupie seniorów, którzy mają problemy z wykupem leków wypisywanych na receptę.

–  Proponuje się np. określenie limitu dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i ustalenie kwoty, do wysokości której senior nie może liczyć na pomoc finansową związaną z wykupem leków. Jeśli np. wydaje na leki miesięcznie nie więcej niż 100 złotych, nie może korzystać z refundacji, dopłaty. Jeśli wydatki te mieszczą się w granicach 100 – 200 złotych, senior może ubiegać się o dopłatę w wysokości 50% nadwyżki powyżej 100 złotych. Jeśli kwota wydana na leki przekracza 200 złotych, to dopłata wynosić będzie 50% od 100 złotych + 70% od kwoty przekraczającej 200 złotych. Jest to oczywiście propozycja, której skutki finansowe wymagałyby stosownych symulacji, ale, jak się wydaje, możliwe byłyby do udźwignięcia przez budżet gminy Góra Kalwaria, a seniorzy nie musieliby się martwić, za co wykupić leki – czytamy w opracowaniu.

Cały dokument dostępny jest na stronie internetowej gminy Góra Kalwaria.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię