Seniorzy maja głos

271

O interesy najstarszych mieszkańców gminy zatroszczy się nowe ciało doradcze – Piaseczyńska Rada Seniorów.

Nowy organ oficjalnie zostanie powołany dziś podczas sesji Rady Miejskiej. Pomysł utworzenia Rady Seniorów pojawił się już w kampanii wyborczej burmistrza Zdzisława Lisa, ale rumieńców zaczął nabierać dopiero niedawno.
– W tym roku piaseczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie świętował 10-lecie istnienia i utworzenie Rady Seniorów będzie się doskonale wpisywać w to święto – mówi doradca burmistrza Krzysztof Kasprzycki. Podkreśla, że osoby w wieku 60+ stanowią już w gminie 20% mieszkańców, a jak wiadomo Piaseczno uchodzi raczej za „młodą społeczność”, bowiem napływowa ludność to głównie ludzie w wieku rozrodczym.
Rada będzie pełnić funkcję konsultacyjną, opiniodawczą i inicjatywną. Jej członków (maksymalnie 27, minimalnie 12) na 3-letnią kadencję burmistrz będzie powoływał spośród kandydatów zaproponowanych przez organizacje senioralne działające na terenie gminy. W składzie Rady Seniorów zasiądzie też po jednym reprezentancie burmistrza oraz Rady Miejskiej.
– W Piasecznie mamy grupę aktywnych, otwartych, niezwykle interesujących osób starszych. Warto skorzystać z tego potencjału i dać szansę tym osobom na działanie na rzecz swoich rówieśników, ale też całej społeczności – mówi Kasprzycki. Jednym z pierwszych zadań Rady Seniorów będzie najprawdopodobniej lobbowanie za utworzeniem na terenie Piaseczna domu dziennego pobytu dla osób starszych.