Rynek pracy w 2019 roku

0
321

Obecnie do urzędów pracy częściej zgłaszają się szukający pracowników niż szukający pracy. W ubiegłym roku rynek pracy był rynkiem pracownika. A jak będzie w tym roku?

Stopa bezrobocia na koniec 2018 roku – według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – wyniosła 5,9 proc. To mniej niż zakładały wcześniejsze prognozy, według których na koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia miała wynieść 6,2 proc. To najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku od 1990 r.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, stopa bezrobocia w województwie mazowieckim w grudniu 2018 roku wyniosła 4,9%, z kolei w powiecie piaseczyńskim tylko 4%.

W związku z tym firmy mają problem z obsadzaniem wolnych wakatów.

Pracodawcom brakuje pracowników przede wszystkim w branży budowlanej (betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotnicy budowlani). Brakuje ich też w branży produkcyjnej, transportowej (głównie kierowców z uprawnieniami do prowadzenia autobusów i ciężarówek powyżej 3,5 tony), gastronomicznej (szefowie kuchni, cukiernicy, kucharze i piekarze) oraz medyczno – opiekuńczej (lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, ale również opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych). W branży usługowej natomiast bez problemu powinni pracę znaleźć wykwalifikowani fryzjerzy i kosmetyczki oraz fizjoterapeuci i masażyści. W branży finansowej brakować będzie zarówno samodzielnych księgowych, jak i pracowników ds. rachunkowości i księgowości.

– Z jednej strony pracodawcy narzekają na problemy z zapełnieniem wakatów, a z drugiej w rejestrach urzędów pracy figuruje 971,3 tys. osób, z czego ponad połowa z nich to długotrwale bezrobotni. Dobra sytuacja na rynku pracy stwarza doskonałe warunki do tego, żeby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, również sięgać do niewykorzystanych do tej pory zasobów pracy, a wiec osób biernych zawodowo – przekonuje Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W przekwalifikowaniu pracowników może pomóc Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który został utworzony w ramach Funduszu Pracy. Dzięki niemu pracodawcy mogą starać się o uzyskanie refundacji części lub w przypadku pracodawcy zatrudniającego do 10 pracowników – całości kosztów szkoleń. W 2018 roku na ten cel przeznaczono ponad 105 mln zł, a w 2019 roku będzie to ponad 228 mln zł.

– W bieżącym roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków m.in. wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych (w danym powiecie lub województwie) zawodach deficytowych czy wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia – informuje MRPiPS.