Ruszyła kwalifikacja wojskowa

238

Na terenie całego kraju ruszyła kwalifikacja wojskowa. W naszym powiecie będzie trwała do 14 kwietnia. Ma ona na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji?
Z informacji przedstawionych na stronach internetowych naszych gmin wynika, że kwalifikacje przeprowadzane są przez Wojewodę we współdziałaniu z odpowiednimi jednostkami terenowymi, a obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają następujące osoby:
1) mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Gdzie i kiedy należy się stawić?
Mieszkańcy naszego powiatu mają się zgłaszać do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 12 (bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 519-329-112).
W każdej z gmin naszego powiatu, wyznaczone są inne terminy zgłoszeń:
Gmina Prażmów – 27-28.02
Gmina Tarczyn – 01-03.03
Gmina Piaseczno – 06.03-22.03
Gmina Góra Kalwaria – 23.03-29.03
Gmina Konstancin-Jeziorna 30.03-06.04
Gmina Lesznowola – 07.04-12.04
kobiety – 13.04
rezerwa – 14.04
Jak wynika z informacji przedstawionych przez gminy, za nieuzasadnione niestawiennictwo grozi kara grzywny albo przymusowe doprowadzenie przez policję.