Rowerem aż do metra Wilanowska

465

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Puławskiej od granic Mysiadła aż do ul. Domaniewskiej w Warszawie jest już prawie gotowa.

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Puławskiej jest już przejezdna na całym odcinku od ulicy Kuropatwy aż do okolic metra Wilanowska. Inwestycja została podzielona na etapy w związku z bardzo wysokimi ofertami na wykonanie całości. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obejmowało zarówno przebudowę istniejących fragmentów tras rowerowych, jak i budowę nowych, w tym nieco bardziej skomplikowanej infrastruktury przy węźle Wyścigi z przejazdem pod ulicą Puławską. Trasa biegnie bowiem zarówno wschodnią, jak i zachodnią stroną ulicy na różnych jej odcinkach. Oprócz tego, w kilku miejscach konieczna była przebudowa skrzyżowań, remonty chodników czy sygnalizacji świetlnej. Zadbano również o nowe nasadzenia. Obecnie trwają ostatnie prace przy znakowaniu czy naprawie pasów zieleni, zniszczonych podczas budowy na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do Domaniewskiej. Jak poinformował nas Mikołaj Pieńkoś ze stołecznego Zarządu Dróg Miejskich, prace mają się zakończyć najpóźniej w październiku. Na pozostałych odcinkach trwają formalności związane z odbiorami inwestycji.

– Łączny koszt będzie można podać dopiero po zakończeniu prac i rozliczeniu z wykonawcą – informuje Pieńkoś. Ceny z przetargów na budowę opiewały na ponad 15 mln złotych. Inwestycja trwała dwa lata, ale nieudane przetargi znacząco wydłużyły termin ostatecznej realizacji.

Oczywiście niezmiennie trasa po zachodniej stronie ul. Puławskiej kończy się przy granicy Mysiadła w… krzakach. Ewentualny ciąg dalszy budowy leży w gestii gminy Lesznowola.