Rekrutacja na miarę potrzeb i możliwości

62

Powiatowe szkoły średnie oferują absolwentom podstawówek prawie 1000 miejsc. Część szkół zredukowała liczbę oferowanych profili kształcenia.

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat przedstawili plan naboru na rok szkolny 2020/2021. Są w nim pewne niespodzianki. Nie tylko jeśli weźmiemy pod uwagę rok ubiegły, gdzie mieliśmy do czynienia z podwójnym rocznikiem i znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca w szkołach średnich, ale również lata wcześniejsze. Największa redukcja zaplanowanych do utworzenia klas dotyczy Zespołu Szkół nr 2 w Piasecznie. Dyrekcja „platerówki” zaproponowała utworzenie tylko po jednej klasie pierwszej w liceum oraz w technikum (dotychczas było ich 7 – 3 w technikum i 4 w liceum). Ma to związek z przeładowaniem placówki, w której dodatkowo trwa przebudowa. Częściowo lekcje odbywają się obecnie w kontenerach, które po zakończeniu budowy znikną. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły naciskali na dyrekcję szkoły oraz władze Powiatu w sprawie poprawy sytuacji uczniów. W związku z rekrutacją podwójnego rocznika, liczebność uczniów całej szkoły bowiem została w bieżącym roku szkolnym podwojona. Jedyną szansą na poprawę jest ograniczenie przyszłorocznej rekrutacji. Tylko cztery pierwsze klasy planuje też przyjąć cieszące się największą popularnością IV LO przy ul. Chyliczkowskiej. Utworzenie dwóch klas licealnych i jednej technikum planuje z kolei Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie. Plan naboru przewiduje też tylko 60 miejsc dla uczniów szkoły branżowej – po jednej klasie w „gastronomiku” oraz „budowlance” w Górze Kalwarii. Wynika to z niewielkiego zainteresowania uczniów tym typem szkół.

Oferta wszystkich ogólnodostępnych powiatowych szkół średnich to 416 miejsc w liceach, 424 w technikach i 60 w szkołach branżowych.

– Ta oferta odpowiada zapotrzebowaniu na miejsca w powiatowych szkołach – zaznacza członek zarządu Powiatu Ewa Lubianiec. – Wstępny plan naboru przygotowują dyrektorzy szkół i to oni wskazują profile warte utworzenia, opierając się na obserwowanym zainteresowaniu uczniów danymi kierunkami kształcenia – informuje. Zaznacza też, że jeśli zainteresowanie jakimś profilem będzie bardzo duże, dyrektorzy szkoły rozważą utworzenie dodatkowej klasy. – Mamy jednak informacje, że oferta szkół warszawskich będzie bogata i prawdopodobnie większość młodzieży, podobnie jak dotychczas, będzie chciała uczyć się w stolicy.