Reklamy niemile widziane

204

Władze gminy zakażą stawiania tablic i urządzeń reklamowych.

Na początku zeszłego tygodnia, w trakcie posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych w gminie Konstancin–Jeziorna, przedstawione zostały założenia projektu uchwały w sprawie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Konstancina–Jeziorny. Uchwała dokładnie reguluje możliwość umieszczania reklam, w przypadku ogrodzeń zaś zbudowano podstawy, bez wchodzenia w szczegóły.
Na wstępie można powiedzieć, że poza pewnymi wyjątkami, w gminie Konstancin–Jeziorna nie będzie można umieszczać tablic oraz urządzeń reklamowych. Wyjątki te dotyczą między innymi reklam znajdujących się na rowerach konstancińskiego roweru miejskiego, tablic stanowiących elementy przystanków komunikacji miejskiej (tutaj zastrzeżenie, iż mogą być na nich prezentowane wyłącznie informacje zamieszczane przez gminę i jej jednostki organizacyjne), a także tablic ustawianych przez gminę. Ciekawie wygląda sprawa związana z możliwością wywieszenia szyldu.
Każdy ma prawo wywiesić szyld, jednakże przyjęta została zasada: każdej działalności prowadzonej na nieruchomości wolno wywiesić jeden szyld. Jeśli zatem ktoś prowadzi dwie działalności, może wywiesić dwa szyldy. By zapobiec sytuacji, kiedy ktoś ma o wiele więcej działalności i wywiesza ogromną liczbę szyldów, wprowadzono dodatkowe ograniczenia dotyczące ich powierzchni. Wyjątek zrobiono dla większych nieruchomości zabudowanych obiektami usługowymi, handlowymi – tam ograniczenia są inne.
Poza tym nie będzie tzw. „dmuchańców” oraz murali. Komisja uzdrowiskowa zwróciła się z wnioskiem o pozwolenie na realizację murali, które są dziełami sztuki. Pojawiło się jednak pytanie, kto miałby decydować, czy coś jest dziełem sztuki, czy nie. Myślano nad powołaniem specjalnej komisji, która by się tym zajmowała, jednakże takie rozwiązanie jest niemożliwe.
Ciekawostką jest temat pylonów, czyli wysokich słupów reklamowych.
– Generalnie w projekcie tej uchwały nie zakazywaliśmy pylonów oraz masztów reklamowych, dlatego, że są takie usługi jak chociażby stacje paliw czy McDonald’s, które mają tego typu formę reklamy. Natomiast określiliśmy, że szyld w tej formie nie może mieć więcej niż 8 metrów wysokości. To jest temat do dyskusji, czy zakazywać pylonów, czy pozwolić, ale do 8 metrów wysokości – usłyszeli radni.
Projekt uchwały będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, aby każdy z mieszkańców miał możliwość zgłoszenia swoich uwag. Uwagi będą najpierw rozstrzygane przez burmistrza, a następnie przez radę miejską.