Pytają o obwodnicę

0
418

Radni chcą wiedzieć, dlaczego prace przy budowie obwodnicy uzdrowiskowego miasta stanęły w miejscu. Apelują o realizację planowanej od lat budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724.

Nowa rada postanowiła zmobilizować Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich do podjęcia działań zmierzających do realizacji planowanej od wielu lat inwestycji. Podczas ostatniej sesji przyjęli stanowisko w tej sprawie. Wyrażają niepokój związany z brakiem jakichkolwiek działań związanych z budową dwujezdniowej trasy, która miałaby ominąć centrum miasta i łączyć się z obwodnicą Góry Kalwarii.

Droga wojewódzka 724 miałaby przenieść ruch tranzytowy poza centrum miasta

– Planowana droga znacznie ograniczy ruch komunikacyjny na drogach istniejących, poprowadzonych przez środek strefy A ochrony uzdrowiskowej. Dla potrzeb realizacji tej drogi został sporządzony, a następnie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z terenami przyległymi – przypominają. W maju 2013 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji przebiegu trasy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Jesienią 2013 roku podczas konsultacji z mieszkańcami omówiono różne warianty przebiegu drogi i zdaniem radnych na tym realizacja tej inwestycji utknęła. Dlaczego tak się stało? Pisaliśmy o tym na początku kwietnia w artykule „Długa droga do obwodnicy” (PP nr 236).  Inwestycję blokowali sami mieszkańcy, protestując przeciwko przebiegowi trasy, co przedłużyło procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej. Następnie decyzja znów została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny odesłał ją przed rokiem do rozpatrzenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

– Sprawa decyzji utknęła w GDOŚ. Mieszkańcy złożyli odwołanie i czekamy na rozpatrzenie – informuje nas rzecznik Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Monika Burdon. – Umowa z biurem projektowym dotyczyła tylko wykonania koncepcji i została zakończona. Koncepcja wykonana została w jedynym możliwym wariancie, wyznaczonym przez dokumenty planistyczne, a także uwarunkowania terenowe – podkreśla.

Drugim problemem tej inwestycji jest brak zgody konserwatora zabytków na zlokalizowanie trasy w sąsiedztwie kapliczki w Moczydłowie lub przesunięcie zabytku.

– Sprawa uzgodnień z konserwatorem jest poważnym  problemem. W dalszym ciągu będziemy rozmawiać, być może uda znaleźć się rozwiązanie zadowalające wszystkich – mówi Burdon. – Prowadzimy jednocześnie rozmowy z gminą Góra Kalwaria na temat wyznaczenia innego, możliwego do wykonania wariantu przebiegu tej drogi. Sprawa nie jest prosta z uwagi na konieczność wyburzeń budynków mieszkalnych – zaznacza.

Radni w swoim stanowisku apelują o przedstawienie „aktualnego stopnia realizacji budowy obwodnicy drogi 724” oraz podanie terminu realizacji inwestycji. Dokument ma trafić na biurko dyrektora MZDW.