PSZOK nieczynny

110

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43c w Konstancinie-Jeziornie będzie nieczynny w sobotę 26 marca. Zamknięcie PSZOK-u związane jest z okresem świątecznym. W dni robocze Punkt otwarty będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.