Przedszkolak zewidencjonowany

0
334

System elektronicznej ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu wystartuje 1 października.  Na początku tylko w Przedszkolu nr 5 w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym.

System ma służyć do rejestrowania i zliczania godzin, które dzieci spędzają w przedszkolu. Ma to ułatwić ewidencję i naliczanie opłat za pobyt poza godzinami 8.00-13.00. W tym czasie przedszkole realizuje podstawę programową i pobyt jest nieodpłatny. W pozostałym czasie za każdą rozpoczętą godzinę system naliczy opłatę w wysokości 1 zł brutto. Z opłaty tej zwolnione są grupy sześciolatków, tak zwana „zerówka”.

– Jest to etap pilotażowy. Jeśli sprawdzi się w praktyce, to w przyszłym roku będziemy go wprowadzać w kolejnych przedszkolach – wyjaśnia Tomasz Pawlak, kierownik Referatu Innowacji Miejskich. – Zamontowaliśmy tablety przed każdą salą w Przedszkolu nr 5. Osoba, która przyprowadzi dziecko do przedszkola, przyłoży Piaseczyńską Kartę Mieszkańca do czytnika tabletu. Wtedy wyświetli się lista dzieci, przypisanych do danej karty i można będzie zaznaczyć, które z nich zostało przyprowadzone Czy do przedszkola dotarło jedno z naszych dzieci, dwoje czy może troje. System zarejestruje godzinę przyjścia dziecka. Analogicznie będzie to działało przy odbiorze dziecka – tłumaczy Pawlak.

Jeśli ktoś nie posiada jeszcze karty mieszkańca, albo nie jest uprawniony do jej wyrobienia, będzie musiał wpisać na tablecie PIN, czyli unikatowy numer przypisany każdemu dziecku. Jeśli przyprowadzi więcej niż jedno dziecko, będzie musiał wprowadzić kolejne PIN-y.

Dzięki dostępowi online każdy rodzic będzie miał dostęp do statystyk obecności. Będzie także mógł sprawdzić wysokość naliczonej opłaty. Dodatkowo system będzie mógł służyć do przekazywania informacji przez nauczyciela, na przykład w formie ogłoszeń.

Osoby, które nie posiadają karty, mogą ją bezpłatnie wyrobić w Referacie Innowacji Miejskich przy ulicy Puławskiej 5.  – Piaseczyńska Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, oraz rozliczających tutaj podatek dochodowy od osób fizycznych  – informuje Tomasz Pawlak – Kartę możemy też wyrobić niepełnoletnim członkom rodziny wnioskodawcy, rodzica lub opiekuna prawnego.

Wniosek o wydanie karty można złożyć osobiście w referacie lub drogą elektroniczną. Formularz można znaleźć na stronie www.karta.piaseczno.eu w zakładce „Złóż wniosek”. W przypadku wnioskowania przez Internet, odbiór karty również  następuje w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich