Przedszkola w reżimie sanitarnym

0
881

Od 6 maja rząd dopuścił otwarcie żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Placówki przygotowują się na funkcjonowanie w warunkach epidemii.

A nie jest to zadanie łatwe. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w placówce musi przypadać minimum 4 m2 na dziecko i opiekuna w sali. Każda z grup ma przebywać w odrębnym pomieszczeniu, pozbawionym zabawek, których nie można łatwo zdezynfekować, wietrzonym co godzinę. To tylko część wytycznych, które muszą brać pod uwagę wójtowie i burmistrzowie oraz dyrektorzy placówek.

Czasu na decyzję było niewiele. W większości wypadków dyrektorzy zapytali rodziców o zainteresowanie powierzeniem w najbliższym czasie opieki nad dziećmi przedszkolom czy żłobkom. I w oparciu o te informacje zapadły decyzje.

Najwcześniej, bo już 6 maja, oddziały przedszkolne w szkołach i przedszkolach będą przyjmować dzieci w gminie Lesznowola. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik zapewnia, że placówki będą działać zgodnie z wytycznymi GIS. W Konstancinie-Jeziornie opieka w żłobkach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach ruszy w poniedziałek 11 maja. Oddziały będą liczyć od 5 do 10 dzieci, a szczegółowe zasady funkcjonowania placówek mają opracować i przedstawić rodzicom dyrektorzy. W poniedziałek zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczną się też w trzech placówkach w gminie Góra Kalwaria: w przedszkolu nr 1, przedszkolu integracyjnym wraz ze żłobkiem oraz w przedszkolu w Baniosze.

– Rodzice zdecydowali, że do placówek w poniedziałek łącznie powróci 82 dzieci (na 424, które są do nich zapisane, czyli 19 proc.). Grupy będą liczyły od 9 do 12 dzieci – informuje gmina.

Rodzice stosunkowo niewielkiej grupy dzieci (150 na 1400 uczęszczających do publicznych placówek) zgłosili zapotrzebowanie na opiekę w Piasecznie.

– Liczba ta świadczy o dużej odpowiedzialności rodziców. Z kolei mała liczba dzieci w przedszkolach daje nam szansę na lepsze przygotowanie się do tego trudnego zadania – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Po wstępnej analizie gmina zdecydowała się na uruchomienie tylko przedszkoli, bez oddziałów przedszkolnych w szkołach. Pierwszeństwo przyjmowania mają dzieci rodziców, którzy nie mogą łączyć pracy zawodowej z opieką nad maluchami. Przedszkole gminne w Tarczynie również rozpocznie działalność 11 maja. Podobnie jak w Piasecznie, oddziały przedszkolne w szkołach nie będą na razie uruchomione.

Decyzja nie zapadła jeszcze w gminie Prażmów. Wójt Jan Adam Dąbek, po konsultacjach z dyrektorami, wstrzymał się z otwarciem publicznych przedszkoli do 15 maja.

 W okresie tym zostaną przeprowadzone konsultacje z zainteresowanymi stronami i zostanie podjęta ostateczna decyzja o terminie uruchomienia opieki w publicznych przedszkolach na terenie gminy – informuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię