Przedsiębiorcy poza systemem

0
270

Od 1 lutego Gmina przestanie odbierać odpady komunalne od przedsiębiorców. Muszą oni podpisać indywidualne umowy z firmami świadczącymi taką usługę.

Niezamieszkane nieruchomości od 1 lutego 2020 roku zostają wyłączone z systemu gospodarki odpadami. Przedsiębiorcy czy np. działkowcy sami będą musieli wybierać firmy i podpisywać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych. Taką decyzję jesienią podjęli radni w związku z wprowadzeniem przepisów ustalających maksymalne stawki opłat na wyjątkowo niskim poziomie. Kwoty te nie pokrywałyby kosztów odbioru odpadów z niezamieszkanych nieruchomości, w związku z tym Gmina zdecydowała się wyłączyć je z odbioru.

Przedsiębiorcy mają teraz za zadanie podpisać indywidualne umowy z wybraną przez siebie firmą śmieciarską. Informacje takie zostały przesłane pocztą. Można je też znaleźć na stronie internetowej gminy: www.odpady.piaseczno.pl. Wybrać można jedną z 27 firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Na stronie internetowej znajdziemy listę tych firm wraz z numerami telefonów. Jak informują nas przedsiębiorcy, nie wszystkie z nich są zainteresowane odbieraniem odpadów z terenu gminy. Oczywiście firmy mogą też zawrzeć indywidualną umowę z dotychczasowym wykonawcą, czyli spółką komunalną PUK lub z przedsiębiorstwem, które odbierało dotąd z danej firmy odpady związane z działalnością gospodarczą (produkcyjną, handlową czy usługową).

– Nie pozostawiamy przedsiębiorców z problemem, miejska spółka PUK przygotowała dla nich specjalną ofertę, jednak skorzystać można będzie też z usług innych firm, jeśli ich oferta będzie korzystna – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz.

Nie zmieniają się zasady odbioru odpadów z budynków mieszkalnych, gdyż te z mocy ustawy muszą być zagospodarowywane przez gminę. W systemie pozostaną też ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach nieruchomości, która równocześnie jest budynkiem mieszkalnym.

– Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także kontrolę firm odbierających odpady z przedmiotowych nieruchomości – czytamy na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Odpadami w Piasecznie.