Przeciwko przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii otrzymał w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  80 000 zł na program przeciwdziałający przemocy.

 

OPS w Górze Kalwarii prowadzi Gminny Punkt Konsultacyjny, który w 2017 r. przeprowadził 1367 konsultacji psychologicznych dla 251 osób. Realizację tego zadania Ośrodek  zlecił Fundacji Centrum Rozwoju Offka.  W Fundacji tej pracują kwalifikowani specjaliści, którzy przyjeżdżają z Warszawy.  To zapewnia anonimowość osobom doznającym przemocy, ale także ją stosującym.

– Na przestrzeni 4 lat gmina i Offka wypracowały rozwiązywania, które w sposób systemowy przeciwdziałają przemocy i wykraczają poza ustawowe zadania. Działanie GPK w 100 procentach finansowane jest przez Gminę Góra Kalwaria. Oferta Punktu obejmuje wiele form terapii m.in. terapię indywidualną i rodzinną, terapię dzieci oraz uzależnień – informuje pani Katarzyna Łagowska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

W ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program otrzymał 80 tys. zł dofinansowania. Dotację otrzymały tylko dwa Ośrodki Pomocy Społecznej na Mazowszu. Dzięki temu program pozwoli na dotarcie z pomocą do 100 osób zagrożonych zjawiskiem przemocy, zarówno ofiar jak i sprawców, ale także do pracowników oświaty, służby zdrowia, sądu czy policji. To są osoby pierwszego kontaktu, więc ich wiedza na temat mechanizmów przemocy, jest bardzo istotna.

Dofinansowanie pozwoli wyposażyć dwa pokoje spotkań indywidualnych oraz jedną salę do spotkań grupowych GPK, które gmina kończy właśnie remontować w nowej siedzibie dla OPS.

W ramach programu osoby zagrożone przemocą, po wstępnej konsultacji będą kierowane do odpowiednich form pomocy. Oferta zostanie poszerzona o konsultacje prawne i psychiatryczne. Zresztą już teraz gmina Góra Kalwaria wyróżnia się prowadzeniem darmowej długotrwałej psychoterapii, co jest bardzo ważne. Bez takiej formy pomocy trudno wyprowadzić z przemocy kogokolwiek, czy jest to ofiara, czy sprawca.

Dofinansowanie objęło także zorganizowanie konferencji o zasięgu gminnym.

– Będzie ona adresowana do pracowników wszystkich instytucji włączonych w sieć przeciwdziałania przemocy (OPS, oświata, sąd, służba zdrowia, policja, organizacje pozarządowe, GKRPA). W tym roku planujemy aby tematem przewodnim była przemoc psychiczna – jej rozpoznawanie i praca z tym problemem. W programie będą wykłady i warsztaty. Uczestnicy otrzymają na konferencji materiały edukacyjne przygotowane przez prowadzących. Do prowadzenia wykładów i warsztatów zaprosimy specjalistów zajmujących się tą problematyką w innych ośrodkach – czytamy we wniosku o dofinansowanie programu.

Program przeciwdziałania przemocy w Górze Kalwarii obejmuje także młodzież.

– Młodzież doświadcza przemocy nie tylko bezpośrednio, ale też jako świadkowie. Jako że wiek ten cechuje szczególna podatność na wpływy rówieśnicze, oddziaływanie poprzez grupę może przynosić szczególne efekty. Młodzież jest także w okresie kształtowania swoich przekonań o ludziach i świecie, konstruktywnie funkcjonująca grupa ma zapobiegać nieprawidłowościom tego procesu – informuje OPS.

Problem z przemocą jest tak duży, ponieważ brakuje nam wszystkim świadomości, włączając w to rodzinę, sąsiadów, lekarzy, urzędników, nauczycieli czy policję. Nie rozumiemy mechanizmów przemocy. OPS we współpracy z organizacją Offka od kilku lat usiłują zwiększyć tę świadomość na terenie Góry Kalwarii, a dofinansowanie programu bardzo w tym pomoże.