Projekt już jest

Gotowy jest projekt utwardzenia i odwodnienia ul. 11-go Listopada w Piasecznie. Teraz tylko trzeba znaleźć pieniądze na jego realizację.

 

Mowa tu o niemałych kosztach. Urzędnicy szacują je bowiem na około 12 milionów złotych. Wynika to przede wszystkim z długości drogi – utwardzona miałaby być całość, od ul. Pod Bateriami aż do ul. Głównej w Gołkowie. To blisko 1,5 km długości. Na wysokość kosztów tej inwestycji wpływa przede wszystkim konieczność wybudowania odwodnienia. Projekt zakłada odprowadzenie wód aż do Jeziorki wspólnym kanałem, który powstanie przy okazji budowy ronda w Gołkowie. Nowa nawierzchnia drogi ma być wykonana z kostki. Władze gminy zdecydowały się na budowę ciągu pieszo-jezdnego, w którym droga dla pieszych zostanie wyznaczona tylko innym kolorem kostki, bez zmiany poziomu. Takie rozwiązanie pozwoli bowiem zrealizować inwestycję w istniejącym pasie drogi, bez konieczności przejmowania fragmentów nieruchomości prywatnych, co z pewnością spotkałoby się z oporem mieszkańców oraz znacznym podwyższeniem kosztów ze względu na konieczność wypłaty odszkodowań kilkudziesięciu osobom.

– Po protestach właścicieli posesji zlokalizowanych przy rondzie, zrezygnowaliśmy z wcześniejszych założeń, dotyczących poszerzenia drogi kosztem wejścia w obszar ich działek – wyjaśnia Teresa Mazanek z Wydziału Transportu i Infrastruktury Urzędu Gminy w Piasecznie. – Zmniejszona zostanie średnica skwerku utworzonego na rondzie.

Taką decyzję podjął burmistrz Zdzisław Lis podczas gorącej dyskusji z udziałem mieszkańców na lutowym posiedzeniu Komisji Finansów. Zmniejszenie średnicy ronda oznacza konieczność wycięcia części znajdujących się tu roślin, ale jak zapewniają urzędnicy, są to „niezbyt atrakcyjne samosiejki”.  Na skwerze nadal pozostaną krzyże i kamień upamiętniające ofiary Bitwy pod Gołkowem. Część mieszkańców twierdzi, że w tym miejscu był wojenny cmentarz (pisaliśmy o tym w nr 187 PP „Cmentarz pod rondem?”).

– Nie mamy żadnych potwierdzonych informacji, że dokładnie w tym miejscu, gdzie przewidziana jest realizacja ronda, znajduje się cmentarz, natomiast droga w tym miejscu przebiega od bardzo dawna. Oczywiście jeśli w trakcie realizacji natrafimy na szczątki ludzkie, to obejdziemy się z nimi z należytym szacunkiem i zgodnie z procedurą poinformujemy odpowiednie organy – zapewnił nas Łukasz Wyleziński, Kierowik Biura Promocji UMiG Piaseczno.

Realizacja projektu zależy od tego, czy radni przeznaczą na to zadanie pieniądze.

– 12 milionów na ulicę, która nie jest ważnym węzłem komunikacyjnym? – dziwi się przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Robert Widz. Część radnych zwraca uwagę, że ulica przejęłaby prawdopodobnie ruch w momencie, gdy dojdzie w końcu do przebudowy drogi wojewódzkiej 722 (ul. Pod Bateriami). To oczywiście niekoniecznie ucieszy mieszkańców ul. 11-go listopada. Radni zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem, mianowicie brak miejsc postojowych wzdłuż projektowanej drogi. Teraz niejednokrotnie samochody stoją przed posesjami.

– Droga jest wąska, po prostu trzeba stawać na podjazdach i w garażach – ucina burmistrz Lis. Teraz wszystko w rękach radnych, którzy będą lobbować za wpisaniem tego zadania do przyszłorocznego budżetu.