Praca dla studenta

110

Właśnie rozpoczął się rok akademicki. Jak wynika z badań, aż 80% studentów podejmuje pracę w trakcie nauki. Niestety, wciąż zbyt rzadko mają szansę na staż w branży zgodnej wykształceniem. A szkoda, bo tracą na tym studenci i sami pracodawcy. 

Liczba studentów, którzy łączą naukę z zarabianiem pieniędzy, z roku na rok rośnie. Jak wynika z raportu Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu „Student w pracy 2019” aż 8 na 10 studentów i studentek ma za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą, stażem albo praktyką. Warto zaznaczyć, że większość, bo aż 75% badanych, deklarowało studia w trybie dziennym.

Jak to robią? Oczywiście studiując w trybie dziennym raczej nie mamy szans pracować na cały etat. Ci młodzi ludzie, których firma będzie chciała zatrzymać, może dostać propozycję pracy na część etatu. Najczęściej jednak studenci pracują na umowy zlecenie lub umowy o dzieło. I oczywiście odbywają praktyki i staże. Różne są też powody podejmowania pracy. Część rzecz jasna musi zarabiać ze względu na wysokie koszty utrzymania, zwłaszcza jeśli podjęcie studiów oznacza przeprowadzkę do innego miasta i większość naszych kosztów stanowią wydatki związane z wynajęciem pokoju czy mieszkania. Pracują jednak również osoby mieszkające nadal z rodzicami. Chcą zarobić pieniądze głównie na rozrywki, podróże czy rozwijanie własnych pasji. Bardzo istotne jest też zdobywanie doświadczenia. To inwestycja w przyszłość, gdy rozpoczniemy szukanie stałego zajęcia po zakończeniu studiów. Część młodych ludzi udziela też korepetycji lub pracuje dorywczo. Wiele zależy od kierunku studiów, możliwości dysponowania czasem, który możemy przeznaczyć na pracę, czy naszych zainteresowań. I dostępności ofert.

Bolączką studentów wchodzących na rynek pracy jest wciąż zbyt duży rozdźwięk pomiędzy kierunkiem studiów, a podejmowanymi stażami czy pracą. Jak wynika z raportu, zdecydowana większość, zwłaszcza wśród studentów zaocznych, odbywała staż poza branżą, w której chcieliby realizować swoją karierę. Tymczasem ponad 43 proc. badanych przyznaje, że kluczową motywacją do podjęcia stażu jest możliwość zdobycia kompetencji w wybranym zawodzie. Niestety zamiast rozwoju, często wybierają prace w prostych branżach poza obszarem, w którym się kształcą. Co negatywnie odbija się również na pracodawcach – z konieczności rekrutują później osoby o dużej wiedzy teoretycznej, ale z małą znajomością praktyczną branży czy stanowiska pracy.

Osoby, które w badaniu były zainteresowane stażem albo praktyką, jako główną (42,7%) motywację wskazały możliwość zdobycia kompetencji potrzebnych w zawodzie. Na drugim miejscu znalazła się motywacja finansowa, którą wskazało 32,6% ankietowanych. Co istotne, zwłaszcza z punktu widzenia pracodawców, blisko co trzeci badany był zainteresowany stażem z uwagi na możliwość otrzymania propozycji pracy po jego zakończeniu. Dla firm borykających się brakiem specjalistów dobrze przygotowany staż może być znakomitym źródłem pozyskiwania zmotywowanych pracowników.

– Uważam, że świadoma polityka stażowa, to nie tylko obowiązek pracodawców, którzy w ten sposób wpływają na poprawę rynku zatrudnienia, ale konieczność dla ich firm, jeśli myślą o pozyskaniu najlepszych pracowników – tłumaczy wiceprezes Polskiej Rady Biznesu i szef Programu Kariera Marian Owerko.