Powstaną zintegrowane ścieżki

183

Gmina Piaseczno wraz z Gminą Góra Kalwaria i Gminą Konstancin-Jeziorna dostały dofinansowanie 10,5 miliona złotych na budowę Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych.
W marcu (wydanie 95. PP) pisaliśmy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza ok. 186 milionów złotych ma trafić do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych z obszarów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W skład ZIT wchodzi m. st. Warszawa wraz z 39 powiązanymi gminami z Mazowsza.
Warunkiem było, że mają to być trasy, które będą odciążeniem zakorkowanych ulic. Z założenia konkursu miały być one bezpieczną drogą do pracy, szkoły, połączeniem transportu indywidualnego z publicznym. Dofinansowanie nie obejmowało tras zaprojektowanych jako turystyczno-rekreacyjne. Ideą konkursu było stworzenie sieci dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy lub szkoły, stąd współpraca tych 3 gmin powiatu piaseczyńskiego.
Gmina Piaseczno wraz z dwiema sąsiednimi gminami znalazły się na 5 miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania. Powstanie 16 tras rowerowych o łącznej długości ok. 86,78 km. W ramach nowo projektowanych dróg, wybudowanych zostanie 17,539 km tras, pozostałe zostaną oznakowane w ciągu istniejących jezdni. Zbudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca, czyli m.in. stojaki na rowery czy stacje naprawcze.
Trasy rowerowe zostały zlokalizowane w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.