Poszukiwane zdjęcia!

137

Jeśli posiadasz fotografie Poniatówki i budynku dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego udostępnij je Biuru Promocji Powiatu Piaseczyńskiego. Poszukiwane są także dokumenty związane z tymi budynkami lub prowadzonymi w nich kiedyś remontami. Akcja ma związek z planowaną rewitalizacją leżących na terenie parku miejskiego obiektów. Zdjęcia można dostarczać osobiście o Biura Promocji Powiatu Piaseczyńskiego przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 28.