Po suchych latach

W tegorocznym budżecie gminy znalazło się kilka inwestycji i remontów dotyczących Bobrowca. W ostatniej chwili dopisano też remont ulicy Bajecznej.

Bajeczna to jedna z ulic łączących dwie główne arterie wsi – ulice Mazowiecką i Główną. Jej nazwa jednak mieszkańcom wydaje się złośliwym żartem, bowiem poruszanie się po niej bajek nie przypomina. Wprawdzie, jak zapewnia gmina, ubytki są uzupełniane, a nawierzchnia wyrównywana wedle potrzeb, jednak ani piesi, ani kierowcy zdają się nie zauważać efektów tych działań. Nawierzchnia bowiem przypomina krajobraz księżycowy. Najgorzej sytuacja wygląda po opadach deszczu czy tak jak obecnie podczas roztopów. Kałuże w niektórych miejscach zajmują niemal całą szerokość drogi. Dojście lub dojazd do głównej drogi bez ochlapania siebie lub samochodu nie wchodzi w grę. Dodatkowo mieszkańcy narzekają na to, że przejeżdżające samochody siłą rzeczy ochlapują ich ogrodzenia, a nierzadko również elewacje domów. A wyjazd z Bajecznej w Mazowiecką najlepiej pokonywać terenówką, bo trudno znaleźć bezpieczny dla podwozia fragment skrzyżowania.

Suchą stopą i karoserią
O budowę drogi mieszkańcy proszą od lat. Bezskutecznie. Jako argument urzędnicy podają konieczność wykonania odwodnienia tego terenu, a to oznacza dużą i kosztowną inwestycję. Nie przewidziano jej również w projekcie budżetu na 2017 rok, ale na liście zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów zmian do uchwały finansowej pojawił się remont ulicy Bajecznej. Gmina chce wydać na to zadanie 130 tys. złotych. Na co konkretnie?
– Nie mam pojęcia – przyznaje naczelnik Wydziału Transportu i Infrastruktury Włodzimierz Rasiński. – Zdecydowanie należy tam najpierw wykonać odwodnienie, bo żadne inne rozwiązanie nie będzie skuteczne, a ta kwota jest zbyt niska – podkreśla. Za taką sumę można by jedynie podnieść nawierzchnię drogi i stworzyć w ten sposób rowy na jej bokach, co z pewnością nie ucieszy mieszkańców ulicy. – Będziemy się zastanawiać, jak wykorzystać te środki, może przystąpimy do projektu przebudowy z odwodnieniem? – mówi Rasiński.

Oświetlenie i świetlica
Bobrowiec ma się doczekać w tym roku budowy oświetlenia na ulicach Bobrowieckiej (od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej – 152 tys. zł) i Mazowieckiej (od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej – 415 tys. zł). Niewątpliwie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa, o co walczyli mieszkańcy wsi podczas zorganizowanych jesienią 2015 roku protestów. Jednak samo oświetlenie to za mało. Zależy im głównie na budowie chodnika wzdłuż ulicy Mazowieckiej i Bobrowieckiej. Te zaś są w zarządzie powiatu. Rozbudowa i przebudowa odcinak ul. Mazowieckiej jest wpisana w budżet tej jednostki. Obecnie trwają prace projektowe. W bieżącym roku powiat zamierza wydać na to 200 tys. złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2018 roku. Niedawno zaś mieszkańcy doczekali się otwarcia przeznaczonej na świetlicę sali na poddaszu siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mazowieckiej. W 2017 roku ma się również rozpocząć odwodnienie i budowa ulic Skalnej i Przyjaznej za sumę 2 mln złotych. Wygląda więc na to, że po latach pomijania wsi przy dzieleniu środków finansowych dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz reprezentującej ten okręg radnej Annie Krasuckiej Bobrowiec doczeka się podjęcia długo oczekiwanych inwestycji, zwłaszcza, że główne drogi, o które walczą, są intensywnie uczęszczane jako odcinek drogi tranzytowej między południem a północą powiatu.