Plebania do odtworzenia

0
818

Niebawem zostaną wznowione prace przy modernizacji Starej Plebanii w Piasecznie.

Porozbiórkowe resztki Starej Plebanii stały nietknięte od poprzedniej zimy. Prace zostały wstrzymane, gdy podczas rozbiórki odkryto niezwykłe piwnice. Ich atrakcyjność historyczno-architektoniczna to jedno, ale dla dalszych prac konieczna była zmiana projektu. Okazało się bowiem, że istniejące fundamenty nie będą w stanie utrzymać zaprojektowanej konstrukcji. W trakcie nanoszenia poprawek w projekcie nastąpiła również zmiana na stanowisku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ). Nowy konserwator miał istotne zastrzeżenia do projektu przebudowy, a konkretnie znacznego unowocześnienia obiektu. MWKZ oczekuje maksymalnego zachowania pierwotnej formy architektonicznej budynku.

– Konserwator nakazał m.in. odtworzenie pierwotnego kształtu dachu, przywrócenie pierwotnej formy ganku z kolumnami i zachowanie zabytkowego sklepienia kolebkowego piwnicy – informuje Anna Grzejszczyk z Biura Promocji Urzędu Gminy. Konserwator nie zgodził się również na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych, która zakłóciłaby pierwotną elewację budynku, oraz na wzmocnienie ścian za pomocą żelbetowych słupów. Nowy projekt doczekał się wreszcie zatwierdzenia przez konserwatora i dokumentacja trafiła już do starostwa.

– Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o uzyskanie decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę – dowiedzieliśmy się w Biurze Promocji. – Prace zostaną rozpoczęte po uzyskaniu tejże decyzji – mówi Anna Grzejszczyk.

Innymi słowy, szklane ściany czy podwyższenie budynku pozostaną już tylko na starym projekcie, a przy Rynku powstanie odrestaurowany, ale dobrze znany mieszkańcom budynek.