Plan. Podejście drugie

0
132

Gmina rozpoczyna procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla terenu Ośrodka Wisła. Ten dokument może mieć decydujące znaczenie dla losów obszaru rekreacyjnego.

Na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) tereny rekreacyjne w Zalesiu Górnym czekają od wielu lat. Kiedy wreszcie sprawujący pieczę nad nieruchomością Powiat postanowił podjąć jakieś kroki zmierzające do poprawy sytuacji w opuszczonym i zaniedbanym Ośrodku Wisła, wtajemniczeni powtarzali jak mantrę: nic się tu znacząco nie zmieni dopóki nie będzie planu zagospodarowania. Dlaczego? Ponieważ w realną poprawę sytuacji potrzebne są inwestycje warte minimum kilkadziesiąt milionów. A takich pieniędzy nikt nie zainwestuje, jeśli nie będzie miał szansy na tym zarobić. Tymczasem brak miejscowego planu zagospodarowania skutecznie blokował podejmowanie jakichkolwiek inwestycji budowlanych na tym terenie. Dodatkowo procedura planistyczna dla obszaru obejmującego między innymi teren Ośrodka Wisła rozpoczęła się jeszcze w 2006 roku, a zakończyła… 22 stycznia br., podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Jednak wcale nie uchwaleniem planu, tylko odstąpieniem od niego. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że odkąd procedura opracowywania planu się rozpoczęła, znacząco zmieniła się ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Dodatkowo pod koniec 2018 roku Gmina Piaseczno uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków rozwoju. Wobec tego władze gminy uznały, że kontynuowanie procedury sprzed 14 lat nie jest uzasadnione, a radni inicjatywę tę poparli.

Podczas tej samej sesji podjęta została również nowa uchwała ws. wszczęcia procedury planistycznej dla turystyczno-rekreacyjnych terenów w Zalesiu Górnym i Żabieńcu. Pozostaje mieć nadzieję, że nie potrwa ona kolejne kilkanaście lat.