Pierwszy krok do domu seniora

0
550

Decyzja o zastąpieniu przedszkola przy ul. Szkolnej w Dom Dziennego Pobytu Seniora staje się faktem.

 

Pomysł na wykorzystanie w tym celu terenu przedszkola pojawił się już jesienią ubiegłego roku. Budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 18 nie nadaje się bowiem do dalszego użytkowania przez przedszkolaki bez generalnego remontu, którego koszty przekroczyłyby postawienie nowego obiektu. W związku z tym włodarze zdecydowali, że przedszkole trafi do nowej lokalizacji, czyli Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II. Gminna nieruchomość przy ul. Szkolnej zostanie natomiast zagospodarowana na potrzeby seniorów. Piaseczyńska Rada Seniorów od dawna zabiega o miejsce, w którym starsi mieszkańcy miasta i gminy mogliby aktywnie spędzać czas.

Pierwszy krok w kierunku budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora został wykonany na ostatniej sesji rady gminy, kiedy podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący plan bowiem mówi o przeznaczeniu terenu na usługi oświaty, w związku z tym konieczna jest modyfikacja, która w przyszłości pozwoli na tym terenie zbudować obiekt o innym przeznaczeniu. Do samej budowy więc droga jeszcze odległa. Dopiero po zatwierdzeniu zmiany mpzp będzie można przystąpić do projektowania budynku.

– Zdecydowanie trzeba zbudować nowy obiekt, ponieważ istniejący ma tylko warunkową zgodę na użytkowanie do 2019 r., a jego modernizacja i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych kosztowałby więcej, niż zburzenie i postawienie nowego budynku – informuje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Dom dziennego pobytu przeznaczony będzie dla osób jeszcze samodzielnych, ale już wymagających wsparcia.

– W trakcie kilkugodzinnego pobytu podopieczni będą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, edukacyjno-kulturalnych, psychologicznych, które będą odbywać się pod okiem pracowników socjalnych oraz wykwalifikowanego personelu. Wydawane będą też posiłki – informuje Krzysztof Kasprzycki, opiekujący się radą Seniorów z ramienia Urzędu Gminy. Popołudniami obiekt byłby wykorzystywany przez kluby seniora.

Lokalizacja obiektu dla seniorów wydaje się optymalna ze względu na położenie w centrum najstarszego piaseczyńskiego osiedla, które w dużej mierze zamieszkują osoby w wieku 60+.

Oczywiście zarówno na sam projekt, jak i budowę obiektu będzie trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie. Gmina chciałaby rozpocząć prace w przyszłym roku, po przeprowadzce przedszkola do CEM. Obiekt miałby być gotowy w 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię