Pierwszy budżet obywatelski powiatu

0
512

Wymyśl zadanie, znajdź 15 osób, które poprą twój pomysł i zgłoś go do budżetu obywatelskiego powiatu. Zgłoszenia przyjmowane będą już od tego weekendu.

Mieszkańcy powiatu mają czas na zgłaszanie swoich projektów do budżetu partycypacyjnego od 15 czerwca do 15 lipca. Do zagospodarowania jest 358 tys. złotych – połowa kwoty na zadania ogólnopowiatowe, a druga na zadania, z których korzystać będą mieszkańcy konkretnej gminy. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zadań, które są w kompetencji powiatu. Podobnie jak w budżetach gminnych, w projekcie trzeba podać szacowane koszty realizacji zadania. Regulamin przewiduje też zebranie przynajmniej 15 podpisów poparcia dla swojego pomysłu. Lista podpisów musi zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis mieszkańca powiatu. To pierwszy krok weryfikujący dany pomysł – czy jego realizacja jest pożądana przez lokalną społeczność. Przy czym każdy mieszkaniec może swoim podpisem poprzeć więcej niż jeden projekt.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej powiatu, wypełnić w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie lub na dedykowanej BO stronie internetowej: www. powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org. Procedury związane z weryfikacją projektów i ich uzupełnianiem potrwają do początku września. Do 20 września ma zostać zaprezentowana lista projektów, które spełnią wymogi i będą poddane pod głosowanie mieszkańców. Ten etap potrwa tylko do 30 września, ponieważ władze powiatu muszą mieć czas na ujęcie zadań w projekcie przyszłorocznego budżetu. Prace nad dokumentem zaczynają się zwykle już pod koniec września.

O tym, które zadania zrealizuje powiat, zdecydują w swoim głosowaniu mieszkańcy. Do realizacji przyjęte zostaną projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania puli środków budżetowych. Wyniki ogłoszone zostaną do 15 października.