Parkingi dopiero wiosną

0
519

Na razie nie udało się zrealizować dwóch nowych parkingów przy dworcu. Wyrównanie nawierzchni tego istniejącego planowane jest na wiosnę.

Do końca ubiegłego roku gmina planowała uruchomić po kilkanaście utwardzonych miejsc parkingowych po obu stronach piaseczyńskiej stacji kolejowej. Niestety nie udało się zrealizować żadnego z tych zadań. Wprawdzie przetarg na tymczasowe utwardzenie mierzącego 1200m2 pasa wzdłuż ulicy Reymonta udało się rozstrzygnąć, ale okazało się, że… gmina nie posiada dokumentów potwierdzających przekazanie jej przez PKP tego terenu. Drugi przetarg, na kilkanaście miejsc parkingowych między stacją gazową a budynkiem dworca, został unieważniony „ze względu na niedającą się usunąć wadę prawną”. Chodziło o to, że środki budżetowe zapisano tylko na rok 2018. Pieniądze na oba zadania zostały przesunięte na rok 2019, ale zważywszy na kwestie formalne (kolejny przetarg, dokumentacja z PKP) i warunki pogodowe, realizacja budowy tymczasowych parkingów z pewnością odsunie się do wiosny.

Kierowcy narzekają też na stan istniejącego parkingu przy ul. Dworcowej.

– Parking naprzeciwko dworca został kiedyś prowizorycznie utwardzony, ale od momentu jego utworzenia utwardzenie tłuczniem nie było poprawiane – aktualnie są tam rozległe, często wypełnione wodą dziury, niektóre głębokie na pół koła samochodu, co powoduje duże problemy z parkowaniem i zmniejszenie i tak ograniczonej liczby miejsc parkingowych – napisał w liście do burmistrza mieszkaniec Zalesia Dolnego, Jerzy Chyła. Naczelnik Wydziału Transportu i Infrastruktury Włodzimierz Rasiński zapewnił, że teren ten zostanie wyrównany, ale dopiero na wiosnę, kiedy grunt będzie suchy.

Kierowcom nie pozostaje więc nic innego, tylko czekać na niewielką wprawdzie, ale jednak poprawę sytuacji.