Ośrodek Wisła do posprzątania

0
1760

Nadleśnictwo Chojnów wzywa Powiat Piaseczyński do posprzątania Ośrodka Wisła. Podczas lustracji terenowej leśnicy stwierdzili tu szereg nieprawidłowości.

Powiat podpisał umowę na dzierżawę Ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym w marcu 2017 roku. Nowym dzierżawcą 47 hektarów terenu został wtedy Rafał Karwowski, przedsiębiorca z Zalesia Górnego, który zgodnie z umową ma gospodarować obiektem jeszcze przez 15 lat. Powiat dzierżawi od Nadleśnictwa Chojnów leśną część (30 hektarów) dawnego Ośrodka Wisła, którą poddzierżawia Rafałowi Karwowskiemu.

Nadleśnictwo przeprowadziło lustrację, w wyniku której stwierdzono wiele nieprawidłowości. O większości z nich pisaliśmy w poprzednim numerze Przeglądu Piaseczyńskiego (nr 263 z 30 października 2019).

Leśnicy uznali, iż domki letniskowe, których na terenie Ośrodka jest dwanaście, są w bardzo złym stanie technicznym. Drewno, z którego są zbudowane, wykazuje daleko posuniętą korozję. Wnętrza domków są zdewastowane. Niektóre z nich noszą ślady podpaleń.

Odnotowali również istnienie na terenie dzierżawy składowiska opon oraz śmieci, w tym eternitu. Oprócz tego na terenie „amfiteatru” składowane są gałęzie. Zauważyli także brak pokrywy w studzience kanalizacyjnej. Zdaniem Nadleśnictwa stanowi to niebezpieczeństwo dla użytkowników niniejszego terenu, jak również powoduje zagrożenie pożarowe oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

W związku z tym Nadleśnictwo Chojnów wezwało Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego do usunięcia stwierdzonych zagrożeń poprzez skuteczne zabezpieczenie domków przed możliwością wstępu lub ich rozbiórkę oraz zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej. Wezwało również do usunięcia śmieci oraz wspomnianego powyżej składowiska gałęzi. Według leśników niniejsze działania są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników lasu oraz zabezpieczenie lasu przed pożarem i degradacją środowiska naturalnego.

Jak zapewniał nas wicestarosta piaseczyński Zdzisław Lis, starostwo będzie oczekiwało uporządkowania terenu od dzierżawcy całego obiektu, nazywanego obecnie Planeta Zalesie. Zdaniem wicestarosty, Rafał Karwowski jest odpowiedzialny za porządek na tym obszarze.