Opracuj logo

Gmina Piaseczno ogłosiła konkurs na opracowanie logotypu dla Piaseczna. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca.

 

Logotyp jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej miasta.

– Miasto jest obecnie traktowane jako pełnoprawny, a więc funkcjonujący w warunkach konkurencji, podmiot gospodarki rynkowej. Oznacza to, że musi ono – na równi z przedsiębiorstwami czy organizacjami – prowadzić działania sprzedażowe i promocyjne, nastawione na pozyskanie, a następnie zbudowanie lojalności potencjalnego konsumenta – pisze Joanna Macalik z Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w swoim opracowaniu „Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta”. – Ogromną rolę odgrywa zarządzanie wizerunkiem, który w pośredni sposób przekłada się na osiągnięcie przez miasto głównych celów ekonomicznych, a także na ostateczny napływ kapitału. Jednym z ważniejszych elementów zarządzania wizerunkiem miasta jest jego system identyfikacji wizualnej czy też, jak to nazywa Andrzej Szromnik, „system standardów graficznych” – czytamy dalej.

Piaseczno także postanowiło mieć swój system standardów graficznych.

– Przez ostatnie lata zarówno ewoluował charakter usług, jakie świadczy samorząd, jak i zmieniło się postrzeganie gminy, która w realiach wolnorynkowych powinna mieć swoją markę, rozpoznawalność i charakter, podobnie jak podmioty prywatne – mówi Łukasz Wyleziński, kierownik biura promocji i informacji.

A co z herbem, jako unikalnym znakiem miasta?

– Herb, jako znak urzędowy, jest stałym elementem naszej tożsamości, powinien być jednak chroniony i wykorzystywany w szczególnych sytuacjach. Natomiast do celów stricte promocyjnych stosowane powinno być logo, które będzie miało bardziej uniwersalny charakter – wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, jednak urzędowi zależy, by byli to profesjonaliści specjalizujący się w opracowaniach graficznych czy marketingu miejsc.

Powołana przez burmistrza specjalna komisja wybierze trzy, jej zdaniem, najlepsze i oddające charakter naszej gminy prace, które następnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosy będzie można oddawać w sposób tradycyjny lub przez specjalnie stworzoną aplikację internetową.

Ze zwycięzcą konkursu podpisana zostanie umowa na stworzenie pełnej identyfikacji wizualnej wraz z księgą znaku. Budżet przewidziany na ten cel to 30 000 zł brutto.

Na przełomie sierpnia i września przeprowadzone zostanie głosowanie wśród mieszkańców, a laureata i zwycięską pracę poznamy do 28 września.