Okiełznać chaos

0
383

Do 5 czerwca można składać uwagi do projektu uchwały krajobrazowej ograniczającej stosowanie nośników reklamowych oraz normującej zasady sytuowania obiektów małej architektury .

Uchwała krajobrazowa ma na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej. Wprowadza ją coraz więcej gmin w Polsce, ponieważ obwieszona pstrokatymi bannerami, szyldami i tablicami w różnych wymiarach Góra Kalwaria wcale nie jest pod tym względem wyjątkowa. Poza tym, że jest to po prostu brzydkie i nieestetyczne, to często niebezpieczne, gdyż nośniki reklamowe mają zwracać głównie uwagę kierowców. W dodatku jest średnio skuteczne, ponieważ wzrok człowieka, przy takiej ilości bodźców, po prostu nie rejestruje informacji zawartych na tych nośnikach.

Projekt uchwały dzieli gminę Góra Kalwaria na 3 strefy. Pierwsza strefa to historyczne centrum miasta Góra Kalwaria, która ciągnie się od rejonu Domu Pomocy Społecznej, dalej wzdłuż Dominikańskiej do ronda, wraz ze skarpą oraz wzdłuż Kalwaryjskiej, Zakalwarii oraz Budowlanych. Drugą strefą jest historyczne centrum Czerska, a trzecią pozostała część gminy.

– Mieszkańcy chcą, aby nasza przestrzeń publiczna była czysta i przejrzysta. Dlatego zamierzamy walczyć z jej oszpecaniem – mówił burmistrz Arkadiusz Strzyżewski 14 maja podczas konsultacji społecznych w sprawie przygotowywanej przez gminę uchwały krajobrazowej.

Ładne, estetyczne szyldy są często lepiej zauważalne niż pstrokate nośniki

Dlatego projekt uchwały zakazuje m.in. zasłanianie szyldami oraz reklamami okien i drzwi, charakterystycznych detali architektonicznych budynku. Nie będzie można stosować nośników reklamowych emitujących zmienne światło oraz umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej. Nie będzie można także wieszać bannerów, chociaż zakaz ma nie dotyczyć bannerów na własnej konstrukcji, reklam okolicznościowych, jak również reklam w postaci bannerów umieszczanych na tymczasowym ogrodzeniu placu budowy, prezentujących wizualizację realizowanej inwestycji. Projekt zakazuje też murali reklamowych, a także sytuowania nośników reklamowych na terenach zielonych,  na obiektach zieleni, na pomnikach przyrody oraz ustawiania wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych w promieniu 50 metrów od nich.

W I i II strefie na elewacji budynku nie będzie można zamieszczać nośników reklamowych niezwiązanych z działalnością prowadzoną w danym obiekcie (poza reklamą okolicznościową).

Projekt ustala także szczegółowe wymiary oraz lokalizacje nośników reklamowych.

Uchwała krajobrazowa to także zasady sytuowania małej architektury. Projekt nakazuje m.in. stosowanie mebli miejskich o jednorodnej stylistyce w obrębie jednej przestrzeni publicznej. Zakazuje jaskrawej kolorystyki dla małej architektury, poza wyposażeniem placu zabaw.

W projekcie znajduje się także nakaz wymiany latarni ulicznych w I i II strefie, zlokalizowanych na słupach sieci elektroenergetycznych, na dekoracyjne latarnie uliczne, po uprzednim skablowaniu sieci elektroenergetycznej.

Uchwała ogranicza też i porządkuje zasady stosowania ogrodzeń, zakazuje np. ogrodzeń z betonowych płyt prefabrykowanych, ogrodzeń z  blachy ocynkowanej, falistej i trapezowej, z materiałów rozbiórkowych, plandek oraz jaskrawych kolorów.

Nie jest jednak tak, że po przyjęciu uchwały chaos natychmiast zniknie. Projekt określa terminy na dostosowanie się do przepisów: od 1 roku (np. na usunięcie urządzeń reklamowych emitujących zmienne światło czy banery w I i II strefie) do 10 lat (na dostosowanie istniejących obiektów małej architektury w III strefie).

Projekt uchwały jest dostępny na stronie http://bip.gorakalwaria.pl.