Oddaj krew, uratuj życie

146

Harmonogram zbiórek krwi w 2016 r.:

Góra Kalwaria – „Pod Arkadami”
20 kwietnia
11 czerwca (Baniocha)
15 czerwca
17 sierpnia
19 października
21 grudnia

Piaseczno – przy krzyżu obok kościoła św. Anny w Piasecznie
18 maja
20 lipca
21 września
16 listopada

Zbiórki odbywają się w środy, od 9.00 do 13.00.
Ostatni dawcy przyjmowani są o godz. 12.30.