Od Jeziorki dla mieszkańców

209

Kraina Jeziorki w 2017 roku zamierza wybudować nowe wiaty rowerowe. Jedna z nich pojawiła się ostatnio niedaleko Hugonówki.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki to organizacja, która powstała w 2001 roku z inicjatywy Gminy Piaseczno i Powiatu Piaseczyńskiego. Do jej celów należy zaliczyć wspieranie działań samorządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze działania stowarzyszenia, a w szczególności szeroko pojętą ochronę środowiska obszaru zlewni rzeki Jeziorki. Jakiś czas temu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia, podczas którego gminy członkowskie uchwaliły budżet na 2017 rok.
W tym roku zostaną zrealizowane między innymi takie działania jak: posadowienie ławek i kabin sanitarnych na szlaku Jeziorki, przegląd i odtworzenie oznakowania szlaków rowerowych oraz montaż kolejnych stacji naprawy rowerów. Ponadto w ramach dotacji dla gmin przeprowadzone będą prace porządkowe koryt i nadbrzeży Jeziorki i jej dopływów, powstaną także pomosty widokowe.
W zakresie promocji stowarzyszenie będzie kontynuowało organizację rajdów rowerowych, a oprócz tego planowane jest wydanie gry karcianej oraz magazynu o Krainie Jeziorki. Stworzona zostanie również specjalna aplikacja mobilna.
Bardzo ciekawym punktem jest budowa nowych wiat rowerowych. Jedna z nich pojawiła się ostatnio na końcu ulicy Mostowej w Konstancinie (drogi prowadzącej do Hugonówki). Zawiera ona ławki ze stołami, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, obok znajdują się stojaki na rowery. Takich ciekawych miejsc niedługo z pewnością będzie powstawać coraz więcej.