Nowa szkoła utworzona

0
1452

Szkoła Podstawowa nr 4 wystartuje od września w CEM. Zespół Szkolno-Przedszkolny przyjmie 850 uczniów.

Według przepisów oświatowych, gmina musi uchwalić planowane zmiany obejmujące likwidację, przekształcenie czy utworzenie nowej szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem. Stąd już podczas lutowej sesji radni zatwierdzili uchwałę powołującą do życia nową placówkę edukacyjną. Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego dobiega końca. Zgodnie z aneksem do umowy, wykonawca ma czas na wykonanie prac budowlanych do końca marca br., a do maja powinien uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie budynku. Potem pozostanie tylko urządzić wnętrza budynku. Sporo prac z pewnością prowadzonych będzie dopiero w wakacje, bowiem do nowego budynku przeniesione zostaną sprzęty zakupione dla potrzeb filii SP nr 5 przy ulicy Orężnej. Do nowego budynku przeniesione zostanie również Przedszkole nr 5.

Jednym z najtrudniejszych zadań było ustalenie obwodu nowej szkoły. Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak przyznaje, że powstało kilkanaście wersji rejonizacji.

– Najważniejszym kryterium była dla nas liczba dzieci, tak by zarówno w bieżącym roku, jak i kolejnych latach dla klas pierwszych trzeba było utworzyć 3 do 4 oddziałów – mówi. Zasadniczo nowa szkoła miała za zadanie odciążyć przede wszystkim przepełnioną od wielu lat „piątkę” oraz „jedynkę”, która kilka lat temu przejęła część wcześniejszego rejonu SP nr 5. Sąsiadujące ze szkołą Osiedle Słowicza zostało podzielone – część uczniów nadal będzie uczęszczać do szkoły przy ul. Szkolnej, a część już na ul. Jana Pawła II. Rekrutacją do klas pierwszych dla obu placówek zajmie się sekretariat SP nr 5.

Do CEM trafi 6 istniejących oddziałów  przedszkola z ul. Szkolnej, a do pozostałych 4 oddziałów prowadzona jest rekrutacja. Tu rejonizacja już nie obowiązuje. Burmistrz Kułakowska-Michalak spotyka się w ostatnim czasie z rodzicami uczniów uczęszczających już do obu szkół, którym zmienione zostaną obwody. W przypadków uczniów klas starszych, włodarze zostawili rodzicom uczniów większą swobodę w podejmowaniu decyzji, czy chcą by ich pociecha kontynuowała edukację w starym czy nowym budynku.

Docelowo Zespół Szkolno-Przedszkolny, który będzie funkcjonował w CEM, ma przyjąć 850 dzieci. W szkole podstawowej ma się uczyć 600 uczniów w 24 oddziałach (po 3 dla każdego rocznika) oraz 250 przedszkolaków w 10 oddziałach przedszkolnych.