Niepełnoprawni w powiecie

0
1178

Chociaż Powiat Piaseczyński od lat wypełnia swoje ustawowe zadania w zakresie niepełnosprawności, to w ostatnim czasie wyraźnie coś się zmienia. Widać, że powiat chce pomagać niepełnosprawnym.

W starostwie  funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy, które wypełniają ustawowe zadania powiatu. Tutaj także istnieje Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dla których organizowane są konkursy na realizację zadań w zakresie organizacji wydarzeń rekreacyjnych, edukacyjnych oraz integracyjnych.

– Problematyka osób niepełnosprawnych jest mi do lat bardzo bliska. Obszar zagadnień jest szeroki i wiele z nich wymaga usprawnienia, a często głębokiego zreformowania w skali całego kraju. Zmiany te są konieczne zarówno na poziomie ustawodawczym jak też, a może przede wszystkim, na poziomie czysto mentalnym – tłumaczy Ewa Lubianiec, członek zarządu powiatu. – Ciągle niski jest poziom otwartości na osoby niepełnosprawne, zwłaszcza intelektualnie, zrozumienia ich potrzeb, ograniczona jest gotowość do tworzenia przestrzeni ich udziału w życiu społecznym. Zakres działań samorządu na poziomie powiatu jest w tym względzie dość szeroki, jednak realizacja części z nich wymaga dłuższej perspektywy czasowej.

W zeszłym tygodniu na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Piaseczyńskiego spotkał się zarząd powiatu, radni oraz przedstawiciele gmin. Gminy i powiat mają różne zadania przydzielone przez ustawodawcę, ale można je koordynować i się wspierać, zwłaszcza w obrębie jednego powiatu.

Jedną z ciekawszych inicjatyw w tym roku jest Powiatowa Baza Wolontariatu, która działa od marca br. Jej pomysłodawczynią jest Ewa Lubianiec, a koordynatorką Edyta Banasiewicz. Baza łączy osoby, które chcą pomagać, z osobami, które tej pomocy potrzebują, np. w wyjściu do lekarza, urzędu, zabawie, odrabianiu lekcji. Aktualnie w Bazie jest 20 niepełnosprawnych oraz 16 wolontariuszy. W zeszły piątek odbył się piknik integracyjny dla członków Bazy. Na trawie w parku, w przyjaznej atmosferze, przy poczęstunku, uczestnicy Bazy mogli się poznać, porozmawiać, opowiedzieć o swoich potrzebach.

– Chciałabym móc pójść z kimś na spacer, do kina – mówiła jedna z uczestniczek pikniku.

Powiat przystąpił także do projektu rządowego w zakresie opieki wytchnieniowej, który obejmuje pomoc terapeutyczną dla rodzin z dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.