Nieme przedstawienie

361

We wtorek 30 maja w Centrum Kultury w Piasecznie mogliśmy obejrzeć wyjątkowe przedstawienie.

Spektakl „Piękna i Bestia” przygotowali uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, w którym od września 2016 roku działa teatr szkolny „Iskierka”. Przedstawienie było finałem projektu, w który od marca zaangażowana była społeczność szkolna.
– Celami projektu były rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, integracja, nauka współpracy, rozwój myślenia twórczego i to co najważniejsze – dobra zabawa – powiedziała na początku spotkania jedna z koordynatorek projektu, Adrianna Matuszczak.
W projekt, którego finałem było przedstawienie, zaangażowani byli nie tylko uczniowie, którzy wystąpili na scenie. W przygotowania włączyli się nauczyciele, rodzice, inni uczniowie, wspólnie tworząc scenografię, a nawet kostiumy, a także sponsorzy, którzy wspierali projekt.
– Pomysł na przedstawienie przyszedł aż z Gdyni, gdzie uczył się mój siostrzeniec. Pani Jolanta Nowak, logopeda z tamtejszej placówki, przygotowała „Piękną i Bestię”, którą miałam okazję oglądać, i pomyślałam, że i my zrobimy taki spektakl – opowiedziała druga koordynatorka projektu, Katarzyna Filipowska-Czajka.
Spektakl „Piękna i Bestia” odbył się… bez słów. Przedstawienie zostało zilustrowane muzyką, a aktorzy używali jedynie gestów, chcąc w ten sposób pokazać alternatywny sposób komunikacji.
– Podczas przedstawienia nasi aktorzy nic do siebie nie mówią. Używamy jedynie gestów Makaton, które pomagają w porozumiewaniu się tym osobom, które nie potrafią lub nie mogą mówić – tłumaczyła Katarzyna Filipowska-Czajka.
Gesty Makaton są alternatywą dla słów lub wspomagają mowę, pomagają w nawiązywaniu interakcji społecznych, rozwoju umiejętności językowych i budowaniu relacji. System ten zbudowany jest na znanych i prostych gestach rąk, które z łatwością można odczytać, zrozumieć i zapamiętać, ponieważ opiera się na naturalnych odruchach i skojarzeniach. Przekonała się o tym publiczność zgromadzona w sali Centrum Kultury, której zaprezentowano krótkie filmiki gestami pojawiającymi się w spektaklu.
„Piękna i Bestia” zachwyciła widzów nie tylko scenariuszem wiernie oddającym atmosferę klasycznej baśni, lecz także grą aktorską, barwnymi kostiumami i ruchomą scenografią. Po przedstawieniu młodzi artyści odpowiadali na pytania publiczności, w tym o tremę, stroje i dekoracje. Jedno z pytań dotyczyło też tego, czy trudno było nie mówić podczas grania.
– Trudno, ale nadrabialiśmy to za kulisami – odpowiedział żartobliwie jeden z aktorów.
Zajmujące się projektem Adrianna Matuszczak i Katarzyna Filipowska-Czajka przyznały, że zainteresowanie grupą teatralną „Iskierka” jest tak duże, że w przyszłości prawdopodobnie się ona powiększy lub zostanie utworzona kolejna grupa. Czekamy zatem na dalsze projekty.
Projekt
Teatralny „Piękna i Bestia” mógł być zrealizowany dzięki dotacji pozyskanej z Fundacji PKO BP „Dobro Procentuje”.