Nauczyciele z „Zośki” szkolą się w UE

223

Dwunastu nauczycieli z Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w 2016 roku wyjechało do Niemiec i do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu inspiracji i innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie.
Wyjazd finansowany był ze środków unijnych.

– PO WER to skrót od Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ale też angielski odpowiednik słowa „siła, moc”. Słowo to doskonale odzwierciedla nastrój pozytywnego wzmocnienia, którego doświadczają uczestnicy wyjazdów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – mówi nam Irena Żebrowska, jedna z nauczycielek szkoły w Gołkowie.
Nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych, aby zwiększyć swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim oraz aby wykorzystywać te umiejętności w zajęciach szkolnych. Dodatkowo obserwowali pracę nauczycieli i uczniów w szkołach brytyjskich i niemieckich w celu sprawdzenia, jak wygląda edukacja za granicami Polski. Ich relacje można przeczytać na bardzo ciekawym blogu http://powerpiaseczno.blox.pl.
W wyjeździe wzięli udział nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, specjaliści pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele języka angielskiego, biologii, historii, techniki oraz nauczyciele świetlicy. Wszyscy zgodnie twierdzą, że wyjazd znacznie zwiększył ich kompetencje zawodowe i językowe oraz stworzył nowe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte poprzez obserwacje i rozmowy z nauczycielami z Niemiec i Anglii wykorzystują teraz w codziennej pracy.
– Na przykład jeden z nauczycieli wraz ze swoją klasą realizuje projekt eTwinning z uczniami z Hiszpanii. Szkoła planuje już kolejne projekty międzynarodowe i udział uczniów w wymianie zagranicznej – mówi nam Irena Żebrowska.
Nauczyciele, którzy wzięli udział w wyjazdach już planują kolejne wizyty studyjne i zachęcają innych pracowników oświatowych z terenu gminy Piaseczno, do składania wniosków do programu Erasmus+. Co roku kolejne szkoły dołączają do programu i starają się o dofinansowanie swoich planów rozwoju. Więcej informacji na temat składania wniosków na stronie http://erasmusplus.org.pl/.