Mury do remontu

0
313

Mury zamku książąt mazowieckich w Czersku zostaną wyremontowane jeszcze w tym roku. Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel 60 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury.

Inwestycję realizuje Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii na mocy umowy o zarządzaniu zamkiem. Środki na remont murów zostały przyznane w ramach zadań z programu Ochrona zabytków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wartość dofinansowania z ministerstwa to 60 tysięcy złotych. Wkład własny gminy Góra Kalwaria to 45 tysięcy.

– Wniosek złożyliśmy w związku z osunięciem się cegieł, częściowo gotyckich, na północnym fragmencie muru okalającego zamek oraz na koronie muru wschodniego – wyjaśnia Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury. – Umowę z ministerstwem na aktualne prace mamy nadzieję podpisać w połowie czerwcu i od razu przystąpimy do realizacji inwestycji. Zadanie, zgodnie z regulaminem programu, zakończy się 31 października. Remont nie utrudni zwiedzania zamku przez turystów. Prace będą wykonywane etapami w niedużych fragmentach murów naraz, na odcinku kilku, kilkunastu metrów – dodaje dyrektor.

Nadzór nad pracami ze względów konserwatorskich będzie pełnił dr Marek Barański, który jest autorem programu prac konserwatorskich dla tej inwestycji. Wszystkie prace mają akceptację Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pierwszym etapem prac będzie ręczne rozebranie poluzowanych cegieł, co ma ochronić gotyckie cegły przed upadkiem i potłuczeniem. Następnie cegły, które już odpadły od muru, będą zabezpieczane przed rozkruszeniem, żeby jak najwięcej materiału odzyskać do prac naprawczych. Kolejnym etapem będzie zabezpieczenie muru północnego – który najbardziej ucierpiał – i wschodniego przed dalszą degradacją.

Ośrodek Kultury szykuje dokumentację
do złożenia wniosku na zabezpieczenie
i naprawę XVIII-wiecznego mostu Franciszka Bielińskiego prowadzącego na zamek.

– W tej fazie prac będą pobrane próbki zaprawy z uszkodzonego muru z fragmentów, które były naprawiane 10 lat temu, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego stosunkowo niedawno naprawiony mur uległ tak szybkiej degradacji – tłumaczy Beata Polaczyńska, specjalistka ds. dziedzictwa i rewitalizacji w OK w Górze Kalwarii. – Jak tylko będą wyniki badań laboratoryjnych, zamówimy projekt budowlany wykonania właściwych prac naprawczych na zamku. Mamy nadzieję na otrzymanie kolejnej dotacji z ministerstwa na rok 2021. Zamek to jeden z nielicznych już na Mazowszu przykładów średniowiecznych warowni i mimo że obecny zamek to trwała ruina, jest niezwykle cenny.

Równolegle z przygotowaniem kolejnego etapu prac na zamku, Ośrodek Kultury szykuje dokumentację do złożenia wniosku na zabezpieczenie i naprawę XVIII-wiecznego mostu Franciszka Bielińskiego prowadzącego na zamek nad fosą.

– Most ma osobny wpis do rejestru zabytków, mimo że wydaje się jego integralną częścią – uzupełnia Beata Polaczyńska. – Jego uszkodzenia, zgodnie ze wstępną opinią konserwatorską, która została przeprowadzona w maju, nie są duże i wynikają głównie z wypłukiwania przez wodę zaprawy umacniającej mur. Zamówimy ekspertyzę, jak to zjawisko zahamować, a most od spodu prawdopodobnie zostanie zabezpieczony metalowymi obręczami. Na te prace spodziewamy się otrzymać dofinansowanie z przyszłej dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię