Mocne strony Karoliny

312

Z Pawłem Krasowskim, sołtysem wsi Karolina, rozmawiała Agnieszka Deja.
Jak zmieniła się Karolina w ostatnich latach?
P.K.: We wsi mieszka około 400 mieszkańców. W większości przypadków są to osoby aktywne zawodowo i prowadzące własną działalność gospodarczą. Jest kilku rolników i sadowników. Wieś Karolina jest specyficzną miejscowością ze względu na rozproszenie. Część miejscowości znajduje się przy trasie nr 50, inna część przy 79, a jeszcze inna w środku Walewickiego lasu. W chwili obecnej połowa wsi posiada utwardzony, asfaltowy dojazd, natomiast w pozostałej części występują drogi gruntowe z nie do końca uregulowanym stanem prawnym. Na 99% obszaru miejscowości jest wodociąg miejski.
Co planujecie zmienić, usprawnić w najbliższym czasie?
P.K.: W najbliższym czasie mamy w planach wymianę linii energetycznej i utwardzenie drogi biegnącej przez wieś od strony trasy nr 79. Na pewno będzie to długotrwały proces, ponieważ Gmina Góra Kalwaria musi dokonać wykupu części działek pod poszerzenie istniejącej drogi do minimum, jakiego wymagają przepisy. Niestety bez powodzenia chcieliśmy przyłączyć wieś do sieci gazowej. PGNiG twierdziło, że inwestycja jest nieopłacalna.
Czy na terenie sołectwa organizowane są jakieś wydarzenia społeczne, imprezy?
P.K.: Jedyną imprezą, w którą angażuje się praktycznie cała społeczność, jest Dzień Dziecka. Impreza ta odbywa się w czerwcu i ma charakter plenerowy. Głównymi organizatorami są dzieci. Po zakończeniu części oficjalnej, która odbywa się zazwyczaj w godzinach 14.00-20.00, jest ognisko dla „starszyzny” i zabawa do białego rana. Pozostałe uroczystości są stricte religijne – związane ze świętami.
Czy mieszkańcy Karoliny są aktywni społecznie, angażują się w rozwój sołectwa?
P.K.: Oczywiście jak w każdej społeczności jest grupa osób bardzo aktywnych jak i takich, z którymi praktycznie nie ma kontaktu. Część mieszkańców angażuje się organizację Dnia Dziecka, część w wydarzenia religijne takie jak strojenie kapliczki czy majówki.
Co według Pana jest mocną stroną tej miejscowości?
P.K.: Sołectwo posiada kilka mocnych stron. Na pewno trzeba do nich zaliczyć jego lokalizację przy dwóch ważnych trasach – 50 i 79. Jesteśmy też blisko planowanej obwodnicy, co dla osób pracujących poza Górą Kalwarią na pewno będzie plusem. Z drugiej strony mamy duże obszary leśne, więc nie czujemy się, jakbyśmy mieszkali w środku miasta. I przede wszystkim Karolina posiada aktywną społeczność mieszkańców, którzy angażują się w jej rozwój.