Akty wandalizmu wymierzone w społeczność LGBT

0
838

W ostatnich miesiącach w różnych punktach Konstancina-Jeziorny  pojawiły się hasła „LGBT – mówimy nie”. Zaniepokojeni mieszkańcy napisali petycję do burmistrza w tej sprawie. Czy władze podjęły interwencję?

Konstancin-Jeziorna reklamuje się jako miejsce otwarte, różnorodne i elitarne. Dlatego, gdy 24 sierpnia oraz 25 września w uzdrowisku na ulicach, elewacjach budynków, a nawet na znakach drogowych  pojawiły się napisy będące aktem wandalizmu skierowanym przeciwko społeczności LGBT, oburzeni mieszkańcy postanowili stworzyć petycję, w której nawołują do usunięcia wszystkich haseł.

– Obserwujemy pojawianie się kolejnych obraźliwych napisów w starych i nowych miejscach, a próby ich usunięcia nie są systemowym działaniem władz – piszą mieszkańcy w dokumencie.

Głos prawie 300 osób

Petycja utworzona 9 października dostępna jest online, do tej pory podpisało się pod nią  286 osób. Mieszkańcy chcą udzielić wsparcia sąsiadkom i sąsiadom identyfikującym się ze społecznością LGBT+, którzy poczuli się dotknięci obraźliwymi hasłami. W petycji zwracają uwagę, że mowa nienawiści stanowczo przeczy statusowi miasta otwartego dla wszystkich. Co więcej, niektóre obelgi zdecydowanie zbyt długo szpeciły miejską infrastrukturę. Społeczność podkreśla, że akty wandalizmu są umyślnym niszczeniem mienia prywatnego i publicznego, co powinno być przedmiotem zainteresowania prawa karnego.

– Chcielibyśmy wyrazić żal i rozczarowanie związane z brakiem reakcji ze strony władz miasta. Apelujemy o wzmożone działania prewencyjne ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, m.in. skuteczne wykorzystanie monitoringu miejskiego. Uważamy za nasz obowiązek zabranie głosu w tej sprawie, z myślą o przyszłości i zapobieganiu innym przejawom dyskryminacji grup mniejszościowych – manifestują mieszkańcy.

Co na to władze gminy?

Dokument zaadresowano do Burmistrza Gminy, Kazimierza Jańczuka oraz przedstawicieli Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Okazuje się, że Gmina podjęła działania w tej sprawie. Po wspomnianych incydentach Straż Miejska przeprowadziła kontrolę miasta pod kątem zewidencjonowania miejsc wandalizmu i udokumentowała je fotograficznie. Strażnicy poinformowali również właścicieli zdewastowanych obiektów o konieczności usunięcia napisów.

– W dniu 1 października 2020 roku Burmistrz Gminy wystąpił pismem do Straży Miejskiej Konstancin-Jeziorna o wzmożoną uwagę w powyższej sprawie i o sprawdzenie, czy doszło do usunięcia napisów dewastujących obiekty na terenie naszego miasta oraz o rozważenie możliwości zwiększenia patroli Straży Miejskiej w godzinach wieczorowo-nocnych pod kątem ujawnienia osób i miejsc tego typu aktów wandalizmu – podaje w imieniu Burmistrza Gminy, Bożena Pindelska, Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna. Tego samego dnia zwrócono się też z prośbą o wzmożoną działalność prewencyjną do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie w celu jak najszybszego znalezienia sprawców. – Po kilku dniach większość właścicieli zdewastowanych obiektów usunęła lub zneutralizowała te napisy i zamazania. Obecnie pozostał  jeden właściciel gruntu, który jeszcze nie usunął symboliki ruchu LGBT oraz symboliki nanoszonej na te barwy tzn. przekreślenia – wypowiada się Stanisław Grudzień, Komendant Straży Miejskiej.

– Uważam, że mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna są tolerancyjni względem siebie, a jednostkowe akty wandalizmu nie były i nie będą tolerowane przez władze samorządowe. – dodaje sekretarz gminy.

Link do petycji: https://www.petycjeonline.com

Czytaj więcej: Tęczowa tabliczka w Józefosławiu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię